Thomas Hahn (PV), Jelena Drenjanin (M) och Jytte Guteland (S). Foto: Hannah Svanteman, Fredrik Wennerlund, Kalle Hindrikes

Här är Huddinges tre EU-kandidater

Huddinge har tre kandidater i EU-valet som avgörs den 26 maj. En är nybörjarpolitikern som vill locka gröna röster från SD, en är Huddingepolitikern som tänker kämpa för tillväxt och jämställdhet och den sista satsar på sin andra mandatperiod i Bryssel för klimatets skull.

  • Publicerad 07:48, 22 maj 2019

En av nyheterna i årets val till EU-parlamentet är Partiet Vändpunkt, ett "klimat- och rättviseparti" som bildades av bland annat avhoppare från Miljöpartiet, med Carl Schlyter i spetsen. Med sig lockade han Segeltorpsbon Thomas Hahn, som aldrig engagerat sig partipolitiskt tidigare. Han står som femte namn på partiets lista och är till vardags docent i ekologisk ekonomi på Stockholms universitet.

Genom att inte vara pk-polis och i stället stå för det han kallar en rättvis klimatpolitik vill han locka väljare även från Sverigedemokraterna.

– Över 300 000 har skrivit under bensinupproret. Vi vänder oss även till dem så länge de tar klimatfrågan på allvar. Bensinskatterna måste höjas men delas ut till svenska folket med en särskild glesbygdsbonus enligt Kanadas modell. Idag har klimatpolitiken blivit för storstadsfixerad och många på landsbygden lockas av SD. Partiet Vändpunkt vill bryta denna polarisering, säger Thomas Hahn till HuddingeDirekt.

Satsar på tillväxt och forskning

En annan Huddingebo som återfinns högt upp på sitt partis lista i EU-valet är moderaten Jelena Drenjanin som i dag är kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden i Huddinge. Hon brinner för jämställdhet och forskning och utveckling.

– Om vi inte hänger med i utvecklingen med forskning och utveckling får inte våra unga jobb. Om de inte har jobb tryter resurserna och då kommer konflikterna. Grunden för vår välfärd är att vi har arbete. När människor arbetar kan de bestämma över sitt eget liv, säger Jelena Drenjanin (M).

Under sin tid som kommunpolitiker har Jelena även varit engagerad i EU-politiken, bland annat genom EU:s regionskommitté som samlar region- och kommunpolitiker från hela EU i en rådgivande församling.

"Den starka klimatrösten"

Socialdemokraten Jytte Guteland är född och uppvuxen i Huddinge och har suttit i EU-parlamentet sedan det senaste valet. Där har hon suttit i miljö- och folkhälsoutskottet och bland annat jobbat för en tuffare kemikalielagstiftning.

– Jag kommer vara den starka klimatrösten, eftersom jag har upparbetat ett förtroende i min grupp för att förhandla klimatpolitik. Jag vet vad som står på spel och lyssnar på forskarna och ungdomarna, säger Jytte Guteland (S).

Hon vill bland annat skärpa kraven på industrin ytterligare och tvinga de största utsläpparna att minska sina utsläpp genom att göra handeln med utsläppsrätter dyrare.

Varsitt konkret förslag:

Jytte Guteland (S):

Vill ha skarpare kemikalielagstiftning som lägger bevisbördan på industrin i stället för på samhället. "Försiktighetsprincipen måste styra. I dag finns det för mycket genvägar för industrin. Det är först när vi kan bevisa att en kemikalie är direkt farlig som den förbjuds. Men ofta när den förbjuds hittar de på en annan kemikalie som liknar den förbjudna i uppbyggnad."

Foto: Fredrik Wennerlund

Jelena Drenjanin (M)

Vill strypa EU-bidragen för länder som bryter mot mänskliga rättigheter och rättstatliga principer. "Länder som Ungern och Polen får väldigt mycket bidrag för att till exempel utveckla sin infrastruktur, men de tar väldigt lite ansvar för flyktingfrågan. Om de ska fortsätta så får de finansiera sig själva."

Foto: Hannah Svanteman

Thomas Hahn (PV)

Vill förbjuda EU:s investeringsbank att investera i fossil infrastruktur. "I långa loppet måste det bli olagligt och innan det kan investeringar i till exempel en ny flygplats i Sälen stigmatiseras. EU:s naturvårdspolitik sätter normen för naturvården i hela EU, till exempel genom Natura 2000-lagstiftningen, men det finns för lite normerande lagstiftning på klimatområdet."