Här är labbet som ska locka fram nya idéer

Har du en idé som kan gynna civilsamhället? Då kan en ny kommunal satsning hjälpa. Nyligen flyttade Idélabbet in i Ekerö centrum.

  • Publicerad 09:01, 21 jan 2019

Lokalen står till förfogande för allmänheten att utnyttja och arbeta med sina projekt.

Nätverket Öar utan gränser startade 2015 för att underlätta för samverkan mellan kommun och civilsamhälle på integrationsområdet. 

– Vi klarade av saker bra tillsammans och engagemanget kunde tas tillvara. Vi nådde ut med bra aktiviteter som lever vidare, säger Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare i kommunen.

Nu tas konceptet vidare efter kultur- och fritidskontorets undersökning.

– Vi kände att det var naturligt att bredda verksamheten till fler områden, säger han.

Undersökningen visade att kommunen kan bli bättre på att kommunicera, ha dialog i beslutsprocesser och möjliggöra mer engagemang och delaktighet genom mötesplatser och nätverk.

– Man tyckte även att vi behövde en process för att se vad vi kan göra för barn och ungdomar för att möjliggöra deras engagemang. Då kom idén att starta ett idélabb som möjliggör för engagemang, nätverk och delaktighet, säger han.

Nyligen flyttade verksamheten in i Mälarö Tidnings tidigare lokaler i Ekerö centrum. Där finns Amalia Sjindjapkin och Amanda Sjöberg som civilsamhällets idécoacher.

– Lokalen står till förfogande för allmänheten att utnyttja och arbeta med sina projekt. Sedan kan de som har idéer som kan komma samhället till gagn vända sig till oss för stöd i projektet, säger Amanda Sjöberg.

Den 13 februari invigs verksamheten. Mälarö Tidnings redaktion finns nu i Träkvista.

Ekeröbo dömd till flerårigt fängelsestraff för knarkbrott

Nyheter Tre och ett halvt år i fängelse. Det blir straffet för en 22-årig Ekeröbo som hanterade stora mängder cannabis i en lägenhet på Stora Essingen.söndag 18/8 6:15