Nya kvarter. På bilden syns Drakengatan och Viggengatan i Barkarbystaden, och nu har gatunamnen på områdets kommande kvarter också fått sina namn. Foto: Mikael Andersson

Här är namnen på Barkarbystadens nya gator

Nya kvarter i Barkarbystaden innebär nya namn på de gator, torg och parker som byggs. Som tidigare har gatunamnen inspirerats av platsens historia med flygflottiljen.

  • Publicerad 11:46, 22 mar 2019

Frukter, planeter, skolämnen – de teman som finns på Järfällas vägar spänner sig över många olika områden.

När namnen på gator, parker och torg för Barkarbystadens tredje etapp nu ska spikas flyttar kopplingen till det militära och den gamla flygflottiljen, som finns sedan tidigare, med in i de nya kvarteren.

– Vi har valt att ha en koppling till den lokala historien. Därför har namnen en militär prägel, med militära beteckningar och specifika flygplanstyper. Undantaget är Ålsta allé och Ålstastråket, som knyter an till gamla Ålsta gård, säger Marcus Gry (M), ordförande i Tekniska nämnden i Järfälla.

Tanken är också att de nya gatunamnen ska vara lätta att stava och inte gå att blanda ihop med andra vägar. Nämnden klubbade igenom namnförslagen i torsdags kväll, men ett av de planerade gatunamnen – Malajgatan – kommer att heta något annat.

– Malaj användes delvis som ett nedsättande ord inom det militära, så det finns en risk för negativa associationer, i kombination med att det dessutom är namnet på en folkgrupp. Det vore olyckligt med en sammanblandning, säger Marcus Gry.

Beslut om den gatan kommer att fattas senare och ingå i nästa kvarter som ska döpas.

Järfälla dissar Kampradgata: "Hellre Silvana-park"

Här är namnen

Gator

Området norr om Barkarbyvägen:

Ålsta allé, Ålstastråket, Ringvägen, Överstegatan, Generalsgatan, Officersgatan och Befälsgatan. Majorsvägen förlängs till den föreslagna Ålsta allé och Löjtnantsvägen förlängs till det föreslagna Ålstastråket.

Området sydväst om Barkarbyvägen:

Rotevägen, Safirgatan, Jaktfalksgatan och Diagonalgatan. Parkvägen, Karlslundsvägen och Herculesgatan förlängs till den föreslagna Rotevägen. Gripengatan och Lansengatan förlängs till Barkarbyvägen. Kyrkoherdevägen, Kaplansvägen och Predikantvägen förlängs till Flygfältsvägen.

Torg

Majorstorget, Rotetorget och Kyrkparkstorget

Parker

Minnesparken, Tornparken, Majorsparken, Generalsparken, Safirparken och Roteparken.

Källa: Järfälla kommun, "Namnsättning av gator, torg och parker i Barkarbystaden III"

Stockholm Direkt