NYTT LAGÅR. Under 2020 kommer en rad nya lagar att börja gälla. Foto: Mostphotos

Här är nya lagar och regler som börjar gälla 2020

Dyrare att köra bil, lättare att få livstidsstraff och ändrade regler kring rut och rot. Här är ett urval av nya regler och lagar som börjar gälla 2020.

  • Publicerad 09:00, 30 dec 2019

I South Dakota, USA, finns det en lag som gör det förbjudet att somna i en ostfabrik. Så konstiga lagar har vi inte här i Sverige. Däremot har vi en hel del nya lagar som tas i bruk under 2020. Här är några av dem.

Nya körkortsregler

Ny lag införs som främst handlar om att kunskapsprovet ska vara godkänt innan körprov får göras.

Blåljussabotage

1 januari 2020 skärps straffet till fängelse i högst fyra år för att attackera och hota blåljuspersonal. För grovt blåljussabotage, till exempel att att detonera en sprängladdning vid en polisstation eller blåljusfordon, föreslås bli fängelse upp till 18 år.

Äldre pensionärer

Ålderspension höjs med ett år och kan tas ut tidigast från 62 år. Man har även rätt att vara kvar i anställning till 68 år (i dag 67 år).

Slopad värnskatt

Värnskatten, den statliga extraskatten på fem procent för personer som i dag tjänar över 689 300 kronor efter grundavdrag, tas bort. Skatten infördes 1995 av Socialdemokraterna. Att den nu försvinner beräknas kosta staten drygt sex miljarder kronor per år i minskade skatteintäkter.

Nya regler för rot och rut

För att få rätt till att göra rot och rut-avdrag krävs det att betalningen sker elektroniskt. Det går alltså inte längre att betala kontant. Ändringen görs för att kunna bekämpa den ekonomiska brottsligheten och fusket.

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Ny trängselskatt i Stockholm

Förändringen gör att trängselskatten utökas i tid (från klockan 06 på morgonen) och det blir en höjning av vissa belopp. Det görs även en uppdelning mellan hög- och lågsäsong och skatt tas ut under första veckan i juli.

En månad kvar – så höjs trängselskatten

Nya uppehållstillståndsregler

Nya regler införs för utländska forskare och studenter inom högre utbildning i Sverige. Det ska beviljas uppehållstillstånd för minst ett år (som kan förlängas). De kan också stanna i Sverige i upp till ett år efter avslutad forskning eller studier för att söka arbete eller starta näringsverksamhet.

Lättare att få livstidsstraff

Straffet för mord ska skärpas. Syftet med lagändringen är att livstidsstraffet ska kunna komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare.