Här är nya trygghetsvärdarna

Safe Botkyrka. Så heter de nya trygghetsvärdarna i kommunen. Bakom satsningen står Skyddsvärnet, en organisation som är helt ny i Botkyrka, men som har en lång historia med brottsförebyggande arbete.

  • Publicerad 16:08, 25 mar 2016

– Vi börjar lugnt av naturliga skäl, vi är en helt ny aktör i Botkyrka. Så man kan säga att vi är i gång, sakta men säkert, säger Lena Karlsson, enhetschef för Safe Botkyrka.

Skydda och värna. Det är mottot för organisationen som vill stötta och hjälpa personer i utanförskap. Safe trygghetsvärdar är en del av den breda verksamheten som Skyddsvärnet är. I dag har de 113 avtal med olika kommuner och arbetar även med familjevård, öppenvård och arbetsträning.

Erfarenhet av trygghetsarbetet har de med sig från Safe Stockholm, där de arbetat runt Sergels torg. Men det finns stora skillnader i hur de kommer att arbeta i Botkyrka, förklarar de.

– Det finns även en djupt förankrad kultur i många områden som vi kommer att arbeta på här i Botkyrka. Vi förstår att vi inte bara kan komma in och bara ”tja nu är vi här”. Vi vill vara väldigt ödmjuka i vårt åtagande, säger Lena Karlsson.

Lära känna aktörerna

Just nu är största fokus att lära känna olika aktörer inom skola, kommun, fritid och föreningsliv och civilsamhället.

– Det handlar om att skapa relationer och det tar tid, men i dialog med kommunen har vi fått signaler om att det får ta tid. Och det är viktigt att kunna jobba grundligt och inte hoppa över moment bara för att kunna komma igång snabbt, tillägger Carina Myrvang, utvecklingschef i Skyddsvärnet.

Skyddsvärnets arbete och sätt, berättar de, kommer att märkas genom att fler personer kommer att vara på plats. Även strukturen i arbetssättet skiljer sig från andra aktörer, kommunikation med uppdragsgivaren, återrapportertering, mycket nära arbete med polis och socialtjänst.

Hur tror ni att folk i områdena kommer att ta emot er?

– Vi är trygghetsvärdar och vad vi vet är det många som vill att tryggheten ska öka i deras område. Vi kommer att ha fyra värdar och en arbetsledare på plats. Vi kommer att jobba med respekt, mognad, kulturkompetens och personal med förankring, så vi hoppas att Botkyrkaborna ska tycka att vår närvaro är positiv, säger Carina.

Har ni någon plan på hur ni skulle bemöta ett eventuell motstånd?

– Motstånd kan uppstå från vissa som inte gynnas av vår närvaro. Men det kräver tid och mycket hårt arbete. Uppstår det kommer vi ödmjukt och ihärdigt fortsätta med arbetet. Vi hoppas på att kunna ha dialog med de som bor här. Att man ska närma sig oss. Det är de som kan sitt område bäst, som vet bäst om vilka problem som är störst och mest akuta. Det är med er hjälp, tillsammans kan vi möta problemen och jobba fram med lösningar, säger Lena.

Skyddsvärnet

Mer information finns på skyddsvarnet.se