Cyklister. Vi har listat partiernas vallöften till cyklisterna i Stockholm. Foto: Sacharias Källdén

Här är partiernas vallöften till cyklisterna

Samtliga partier vill att cyklisterna i Stockholms ska bli fler. Här alla partiers vallöften till stans trampare.

  • Publicerad 20:00, 20 maj 2018

StockholmDirekt har skickat ut en enkät till alla partier i stadshuset och bett dem komma med sina vallöften till Stockholms cyklister. Här är deras svar.   

Socialdemokraterna

Partiet lyfter helst fram vad som gjorts under mandatperioden; drygt 11 km nyanlagda cykelvägar, 9 km befintliga som breddats, skärpt övervakning av felparkerade bilar i cykelfält, cirka 7 000 nya cykelparkeringsplatser och förbättrad snöröjning av cykelbanor samt möjlighet att cykla på tidigare enkelriktat.

Framåt har S lovat att:

✓ Hålla en hög investeringsnivå på cykelinfrastrukturen. Den långsiktiga investeringsbudgeten höjs från och med 2019 med 50,0 mnkr,

✓ Trafiknämnden ska påbörja en översyn av stadens cykelplan för att öka ambitionen ytterligare,

✓ Fortsätta arbetet för ökad trafiksäkerhet genom att sänka hastigheterna till 40 km/h på de flesta huvudgatorna och 30 km/h på bostadsgatorna.  

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Vänsterpartiet

✓ Alla stadens anställda ska erbjudas förmånscyklar som ger rabatt och som kan dras på lönen. Det gäller både vanliga och eldrivna cyklar.

✓ Investera 1 miljard i cykelvägar.

✓ Bygg cykelparkering under tak vid alla större trafikknutpunkter: T-Centralen, Odenplan, Fridhemsplan, Liljeholmen, Gullmarsplan, Tekniska högskolan och Årstaberg.

✓ Bygg samman cykelnätet i hela länet så att det blir enklare att cykelpendla.

✓ Stärk ungas cyklande genom säkra cykelvägar med bättre belysning och säkra övergångsställen till och från skolor.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

✓ Separera cykel- och gångbanor tydligare för att minska konflikter mellan gående och cyklister.

✓ Fler cykelvänliga arbetsplatser med lånecyklar, bra cykelparkeringar under tak och att arbetsgivare uppmuntrar personalen att cykla.

Feministiskt initiativ

✓ Vill att alla cykelvägar ska ha en bra standard och inte bara pendlingsstråken.

✓ Fler säkra cykelparkeringar.

✓ Servicestationer för cykel. Det ska vara lika enkelt att hålla cykeln i trim som bilen. Fi vill låta sätta upp servicestationer vid alla större cykelparkeringar och vid andra strategiska platser längs med cykelstråken.

Miljöpartiet

✓ Bygga fler nya breda, separerade cykelbanor på de prioriterade cykelstråken.

✓ Göra kraftfulla satsningar även på mindre cykelstråk och uppgraderas dessa så de blir bra.

✓ Fortsätta utbyggnaden av säkra cykelparkeringar där staden snart under den här mandatperioden har byggt 9 000 stycken.

✓ Se över trafikljusen för att göra dessa cykelanpassade.

✓ Fler platser ska få så kallad ”grön våg” för cyklister.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

✓ Ny cykelmiljard.

✓ Bygg ytterligare 10 000 säkra cykelparkeringar nästa mandatperiod och öka bortforslingar av övergivna cyklar.

Centerpartiet

✓ 10 000 nya säkra cykelparkeringar i Stockholm.

✓ Inrätta en ny cykelmiljard.

✓ Cykelanpassa alla rödlysen i Stockholm.

✓ Lagändra så att det blir tillåtet att svänga höger mot rött.

✓ Lagändra så att det blir tillåtet med cykelfartsgator, där hastigheten bestäms av cykeltrafiken.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

✓ Inrätta ett cykelkansli i Stockholm med ansvar för att cykeln finns med i all stadsplanering.

✓ Sänkta hastigheter på fler gator, 30 kilometer i timmen i hela innerstan.

✓ Bättre och mer skyltning för cyklister.

✓ Höjda böter för gatuarbeten som inte blir klara i tid och för gatuarbeten som inte omleder cyklister på ett säkert sätt.

Liberalerna

✓ Investera en miljard på tio år i en gång- och tillgänglighetssatsning, som separerar fler cykel- och gångvägar, och förbättrar befintliga stråk.

✓ Fler snabbcykelvägar, med få trafikljusstopp och övergångar, där snabbare cyklister har lättare att köra. 

✓ Gör det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken.

✓ Fler cykelgarage och cykelparkeringar över hela staden.

✓ Mer fokus på att hålla cykelfält och cykelbanor fria från andra fordon och byggskräp.

✓ Höj böterna för de motorfordon som parkerar på, eller kör i, cykelfälten.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

✓ Låt särskilda parkeringsvakter bevaka framkomligheten på stans större cykelleder, på samma sätt som det idag finns parkeringsvakt på MC som bevakar stombusslinjernas sträckning.

✓ Bygg ut lånecykelsystemet, i hela staden men särskilt i närförort och ytterstad.

✓ Tillåt cyklister att svänga höger vid rött ljus och att cyklister ska få köra mot enkelriktat på fler platser i stan där det är möjligt.

Kristdemokraterna

✓ Ge cyklister grönt ljus före bilister vid större vägkorsningar.

✓ Sätta stopp för felritade cykellösningar – involvera cyklisterna tidigt.

✓ Tillåt högersväng vid rödljus.

✓ Skapa fler cykelboxar vid trafikljusen.

✓ Erbjuda fler cykelpumpstationer.

✓ Införa sekundnedräknare på trafikljus vid större vägkorsningar.

Moderaterna

✓ Staden ska tillsammans med till exempel Stockholm Bikes erbjuda cykelskola för samtliga elever i förskoleklass.

✓ Fler och tryggare cykelvägar och fler lättplacerade cykelställ, inte minst vid omstigningspunkter i kollektivtrafiken.

✓ Även lånecykelsystemets tillgänglighet ska prioriteras, speciellt i kollektivtrafiknära lägen.

✓ Cykelplanens mest prioriterade åtgärder ska genomföras. Cykelleder som binder ihop stadens olika delar och cykelstråken mellan kommunerna i länet ska utgöra ryggraden i denna satsning.

✓ Vid nybyggnation ska det planeras för ett ökat cyklande och behov av cykelparkering. Detta är särskilt angeläget vid omvandlingen av området runt Stockholms centralstation.

✓ Fler laddstationer ska byggas för elcyklar i anslutning till cykelparkeringar.

Sverigedemokraterna

✓ En utbyggnad av cykelnätverket i samråd med kranskommuner för bättre möjligheter för cykelpendling.

✓ Bevakade cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafik.

✓ Utökade möjligheter att hyra olika sorters cyklar.

Detta frågade vi

Vilka vallöften vill ni ge till Stockholms cyklister? Skriv gärna dessa i punktform.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.