Här är planerna för Slakthusområdets första kvarter

Slakthusområdets första nya kvarter är nu ute på samråd.

  • Publicerad 17:36, 15 okt 2019

Det handlar om 900 nya bostäder, en idrottshall, ny grundskola F-9 och tre förskolor som ska ta plats när Slakthusområdets första etapp ska fyllas med nytt innehåll. Bland bostäderna planeras för 370 hyresrätter, 360 bostadsrätter och 170 studenbostäder.

Dessutom ska det bli kontor- butiks- och centrumlokaler och parker, naturparken i väst och en stadspark som ska kallas Fålla samt fyra mindre fickparker.

De ska ge Stockholm ett eget King's Cross

Fyra befintliga byggnader i området ska vara kvar och få långsiktigt skydd för bevarande enligt stadens plan.

Nu är den första etappen alltså ute på samråd för allmänheten och instanser att tycka till om. Det pågår fram till den 30 november. Den 6 november, klockan 16-19, hålls ett samrådsmöte i form av ett öppet hus i Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5.

Förslaget visas också i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Enskede-Årsta-Vantörs, stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A.

Här hittar du mer information om byggplanerna. Och även här.

Nu är första kvarteren för Slakthusområdet ute på samråd. Foto: Gatun arkitekter AB/Reflex Arkitekter

Här är området som ingår i den första etappen. Foto: Stockholms stad