Överfart. Så här såg det ut i Viggan när man kunde ta bilden till norra Viggbyholm. Om det kommer se ut så igen vet man inte.

Här är planerna för Viggbyholmsöverfarten

Efter fler vändor har SL beslutat att en öppning av Viggbyholmsöverfarten inte kommer ske i dagsläget. Därför vill Täby kommun nu göra flera akuta åtgärder i området, där trafiksituationen kritiserats hårt av de boende.

  • Publicerad 11:44, 28 mar 2019

2017 stängde överfarten för biltrafik över Roslagsbanans spår i Viggbyholm. Efter det har diskussionerna gått varma. Boende i norra Viggbyholm har klagat på säkerheten och framkomligheten och blåljuspersonal har gått ut med att avstängningen gjort det svårare under utryckningar.

– Det stora problemet är att vi ska ta oss genom Bergtorpsrondellen som under vissa tider kan vara hårt trafikerad. Sen ska vi dundra in på en 30-sträcka med fartgupp, vilket sänker farten, sa Göran Widström, stationschef för ambulansen i Täby till Täby Nyheter i september förra året.

Men sedan kom vändningen. SL beslutade att inte bygga dubbelspår mellan Hägernäs och Viggbyholm, vilket skulle resultera i att det inte kommer ske några förändringar i Roslagsbanetrafiken under några år.

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden Johan Algernon (M) menade då att överfarten borde öppnas igen.

– Man borde ha väntat med att stänga den, sa han i september till Täby Nyheter.

Kommunen skickade då in en skrivelse till SL där de begärde att överfarten borde öppnas igen. Men nu har de fått svaret: den kommer att hållas stängd ett bra tag till.

– Trafikförvaltningen menar att processen i dagsläget går att jämföras med att bygga en helt ny överfart, det är inte bara att öppna den gamla, utan det kommer ta tid, säger Magnus Nissar, projektchef på Täby kommun för Roslagsbanans utbyggnad.

Om överfarten skulle öppnas för biltrafik igen, kommer den ändå att behöva stängas igen när Roslagsbanans nya tåg tas i trafik år 2024.

Nu ska kommunen göra akuta åtgärder

Man har idag redan gjort vissa åtgärder för att öka framkomligheten. Bland annat har den norra överfarten breddats, som ligger på andra sidan av perrongen, så att blåljuspersonal kan använda den. Ett ytterligare körfält har också byggts vid Bergtorpsrondellen.

Men nu föreslår kommunen fler åtgärder i väntan på en öppning av Viggbyholmsöverfarten.

Bland annat undersöker kommunen nu om Viggbyholmsvägen kan blir dubbelriktad. Då dagens läge med en utfart (Viggbyholmsvägen) och en infart (Gamla vägen) inte är hållbar. En dubbelriktad väg skulle minska risken för att vägen blir blockerad och skapa bättre trafiksäkerhet, menar kommunen.

– Vi tittar på möjligheten att göra detta, men man måste då omdisponera vägen, säger Magnus Nissar.

Förslaget är även att man förlänger den gångväg som ligger mellan Karlholmsvägen och spåren samt ser över övergångsstället på Södervägen. Detta för att öka säkerheten för de gående.

Täby kommun har nu framfört ett krav till Trafikförvaltningen i Region Stockholm, om att de tillsammans ska påbörja en utredning av en planskild korsning.

Så påverkas andra överfarter i Täby:

* Överfarten vid Prästgårdsvägen, innan Täby Kyrkby station, bli kvar tills vidare.

* Mellan Kyrkbyn och Kragsta kommer spåret att läggas på en bro över vägen.

* När bron är färdig är det dock slutkört över spåren längre bort i Byle - vid Lokevägen stängs överfarten för biltrafik.

* Gång- och cykelvägen mellan Adolf Lemons väg och Hembergavägen stängs. I stället byggs en järnvägsbro i höjd med Snöbärsgränd.

* Gångöverfarten vid Gävsjövägen stängst för alltid.

* Längs Näsbyparkslinjen finns det i dagsläget inga planer på att stänga några överfarter.

QUIZ: Hur bra koll har du på rondellerna i Norrort?

Nyheter ✓Platserna ✓Stilarna ✓Reglerna ✓Byggprojekten Ska du ut och köra i Norrortstrafiken kan du knappast undgå dem – rondellerna. Men vad har du lagt på minnet om dem? Minst fem rätt, annars får du ta bussen istället!fredag 14/6 16:59

Häng med en timme på playan i Näsaäng

Nyheter Vi tog tempen på Täbybadarna Häng på en timme på beachen! I vår artikelserie ”En timme i” hänger vi runt i en timme och fångar det som händer. Den här gången landade vi i Näsaäng och träffade badande barn och kitesurfare.fredag 14/6 16:53
Stockholm Direkt