Slutövning. I tre dagar genomförde den 11:e militärpolisbataljonen en slutövning för Livgardets rekryter. I övningen var ett moment att öva sök med Försvarsmaktens schäfrar. Foto: Mikael Andersson

Här är polisen som håller koll på militären

Militärpolisen ställs inför tuffa utmaningar när de både i krig och fred ska motverka olika former av brottslig verksamhet inom Försvarsmakten. Här förbereds rekryterna inför framtidens utmaningar.

  • Publicerad 15:20, 29 maj 2020

Om vi inte övar så utvecklas vi inte.

De senaste dagarnas scenario börjar med att ett militärt förband genomför en övning i Marma, Älvkarleby kommun. På plats sker en sprängningsolycka och en soldat dör. En grupp soldater blir sedan omplacerade till Bromma, och efter att ha fått tag på alkohol har de en fest i ett övergivet hus bland villorna i Bromma kyrka. Men stämningen blir allt mer hätsk, och en soldat anklagar en annan för att vara skyldig till sprängningsolyckan. Bråket slutar med att en person blir knivhuggen, och senare avlider på sjukhus.

Militärpolisen kallas in. De har i uppgift att upprätthålla ordning i ärenden som rör Försvarsmakten. När de anländer till den lilla gräsplätten vid Attundavägen har gärningsmannen sprungit in i skogen. Ett sökarbete inleds, och personen kan senare gripas.

Två separata fall

Men när de ska förhöra alla inblandade, märker de att soldaterna inte bara är berusade. En person visar även tecken på att vara narkotikapåverkad. En hund söker igenom hans bil, och hittar narkotika. Nu har militärpolisen alltså två separata fall på sitt bord, misstanke om dråp alternativt mord, och misstanke om narkotikabrott.

Utredning. Militärpolisen har kallats in för att göra en brottsutredning i Bromma kyrka. De undersöker en soldats bil där man senare hittar narkotika. Foto: Mikael Andersson

Förberedelse. Den 11:e militärbataljonen har spärrat av ett område vid Attundavägen för att säkra bevis som kan hålla för ett åtal. Foto: Mikael Andersson

Resten av dagen och natten ägnas åt att avrapportera vittnesuppgifter, göra en platsundersökning och säkra upp bevis som kan hålla för ett åtal. Under morgondagen ska de ha upprättat ett pm där de sammanställt vad de kommit fram till, innan de åker tillbaka till basen i Kungsängen. Då är den elva månader långa militära grundutbildningen klar för Livgardets rekryter.

I tre dagar har 120 militärpoliser bott i den gamla folkhögskolan vid Bällstavägen. Cirka 30 av dessa är rekryter i slutet av sin värnplikt.

– Det är både en övning för värnpliktiga och andra som är heltidsanställda inom militärpolisen, om vi inte övar så utvecklas vi inte. Vi gör sådana här övningar några gånger per år, men det här är den största eftersom det är en slutövning, säger Johan Jönsson, överstelöjtnant vid Försvarsmaktens 11:e militärpolisbataljon.

Slutövningen har ägt rum både vid Livgardets egna övnings- och skjutfält, men även kring Bromma flygplats. Två våningar upp i folkhögskolan har ett rum inrättats för stridsledningscentralen. Här sitter staben som leder och har kontakt med grupperna ute på området. Några plutoner övar patrullering med hund på fälten runtomkring, andra eskort och eftersök av personer. Eftersom det knappt går några flyg just nu har de även kunnat öva i terminalen.

– Tidigare var vi i Marma, och där var fokus mer på verksamhet i skogsmiljö. Övningen i Bromma handlar om ordningstjänst i stadsmiljö, de får bland annat öva på skott i tjänst, ledning och planering, säger chefen för stridsledningscentralen som vill vara anonym.

Övning. Under vecka 20 och 21 slutförde Livgardets rekryter sin militära grundutbildning och blir därmed krigsplaceringsbara. Foto: Mikael Andersson

"Är mycket juridik"

Ute på gården har flera militärfordon samlats, och vid dem står militärpoliserna redo och väntar på nästa uppgift. De får inte reda på allt de ska göra eftersom övningen ska bli så realistisk som möjligt.

En av de som går utbildningen är Emil Andersson som precis har kommit tillbaka från en övning.

– Vi har rekat en eskort som vi kommer göra från Alvik till Bromma flygplats. Vi har kollat olika vägalternativ och eventuella hinder som kan uppstå, säger han.

Han har tidigare gjort lumpen och ansökte till militärpolisutbildningen eftersom det lät spännande.

– Själva polistjänsten är ganska komplicerad, man måste kunna göra mycket här och nu och ha koll på lagstöd. Det är en ganska bra blandning, mycket juridik, men också praktiskt arbete, säger Emil Andersson.

2017 genomfördes den nationella försvarsmaktsövningen Aurora 17, där fler än 19 000 personer från Försvarsmakten och ett 40-tal myndigheter samt förband från andra länder deltog. Övningen var den största på över 20 år, med syftet att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Planen var att Aurora 2020 skulle bli ännu mer omfattande, men på grund av pandemin har övningen skjutits fram på obestämd tid. Däremot har man sett till så att viss övningsverksamhet ändå kan genomföras för landets värnpliktiga som är i slutet av sin utbildning.

– De värnpliktiga får pröva allt det man har lärt sig, vi bygger en erfarenhetsbank och det här är en förberedelse för det verkliga livet, säger Johan Jönsson.

Chef. Johan Jönsson, överstelöjtnant vid den 11:e militärbataljonen. Foto: Mikael Andersson

Så avslöjas och förebyggs brott inom försvaret

Militärpolisens jobb är att utreda brott med koppling till Försvarsmakten. Det innebär att de kan behöva utreda sina egna kolleger.

I ena stunden kan man sitta och dricka kaffe med sina kolleger, i andra stunden kan man behöva utreda dem för brott.

Den 11:e militärpolisbataljonen är Försvarsmaktens enda militärpolisbataljon. Precis som en "vanlig" polis är deras jobb att upprätthålla ordning och säkerhet samt avslöja och förebygga brott, men skillnaden är att de bara arbetar med ärenden som rör Försvarsmakten.

Som militärpolis har man i uppdrag att bland annat se till att vapen och ammunition förvaras på rätt sätt och att kontrollera att militärfordon kör i rätt hastighet. Men man har också i uppgift att skydda sitt förband från säkerhetshot utifrån. Det kan handla om sabotage eller underättelseinhämtning från främmande makt.

Till skillnad från den civila polisen har militärpolisen inte sina egna förundersökningsledare, utan alla utredningar leds av en åklagare eller polismyndigheten.

Stöttar inrikes och utrikes

De flesta militärpoliser gör även utlandstjänstgöring, vilket innebär att de följer med och stöttar den svenska insatsstyrkan samt ansvarar för ordningen.

– Olika länder har olika rättstraditioner, och militärpoliserna säkrar att regler och lagar efterföljs av den svenska insatsstyrkan. Det är en trygghet för de trupper som är där, säger Johan Jönsson, överstelöjtnant vid den 11:e militärpolisbataljonen.

Dock menar han att det är en utmaning för militärpoliserna att hålla sig objektiva. Samtidigt som man ska skydda sitt förband från säkerhetshot utifrån måste man även vara uppmärksam på att regler följs.

– I ena stunden kan man sitta och dricka kaffe med sina kolleger, i andra stunden kan man behöva utreda dem för brott, säger Johan Jönsson.

Utredning. Militärpolisen har kallats in för att göra en brottsutredning i Bromma kyrka. De undersöker en soldats bil där man senare hittar narkotika. Foto: Mikael Andersson

Om Livgardet

Finns på flera platser i Sverige och utomlands, men ledningen sitter i Kungsängen, Upplands-Bro kommun.

Är ett av Försvarsmaktens största förband.

Livgardet utbildar cirka 400 soldater per år, rekryter som de kallas under utbildningen. Efter utbildningen kan de söka jobb på något av Livgardets fyra insatsförband: livbataljonen, 11:e militärpolisbataljonen, 12:e motoriserade skyttebataljonen och 13:e säkerhetsbataljonen.

Livgardet har även ansvaret att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Visa merVisa mindre

Om militärpolisen

Grundutbildningen är elva månader lång och sker vid Livgardet i Kungsängen med stöd från Polishögskolan vid Linnéuniversitetet.

Förutom kunskaper som alla soldater måste ha, som vapen-, samband- och sjukvårdstjänst, ingår även utbildning i polisarbete och juridik.

I militärpolisens uppgifter ingår bland annat:

Brottsutredningar, ordning- och säkerhetstjänst, personskydd, kriminalunderrättelsetjänst, hantering av frihetsberövande personer samt trafiktjänst.

Visa merVisa mindre