Försäljning. Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd, är positiv till försäljningen av 23 skol- och förskolefastigheter i staden. Foto: Sacharias Källdén/Karin Nilsson

Här är skolfastigheterna som säljs i Västerort

Genom att sälja ett flertal skolfastigheter till en privat aktör, hoppas Moderaterna i Stockholms stad kunna investera pengarna i de kommunala skolorna. Men oppositionen är kritisk.

  • Publicerad 16:22, 17 jan 2020

I veckan blev det klart att Stockholms stads fastighetsbolag Sisab, som har hand om stadens skolfastigheter, säljer 23 fastigheter till privata fastighetsbolaget SBB Norden. Försäljningen innebär en vinst på 421 miljoner.

– Sisab har stora investeringsbehov, vi pratar 600 miljoner per år de kommande åren som ska gå till nya skollokaler. Den här försäljningen är viktigt för att vi ska kunna fortsätta investera i bra skolor och förskolor, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Staden säljer skolfastigheter för 421 miljoner

Enligt honom handlar det om att fasa ut "icke strategiska fastigheter", det vill säga där privata skolor och förskolor har sin verksamhet.

– Vi ska fokusera på stadens kärnuppdrag, i Sisabs fall är det att tillhandahålla kommunala skolor. Men vi ser däremot till att involvera ett bolag som är långsiktigt och vill ha skolorna som hyresgäster.

Kommer skolverksamheterna att påverkas på något sätt av försäljningen?

– Villkoren har varit att aktören som köper fastigheterna inte ska göra någon förändring, och att hyresgästerna erbjuds tioårskontrakt, säger Joakim Larsson.

Det är främst fastigheter med förskoleverksamheter som berörs, varav hälften ligger i Västerort. 13 av förskolorna bedrivs av Pysslingen Förskolor, men segmentsområdeschefen Veronica Rörsgård känner ingen oro inför beslutet.

– Vi förväntar oss en ny professionell motpart och har inte fått några signaler om förändringar. Vi kommer fortsätta bedriva verksamhet som tidigare, säger Veronica Rörsgård.

Oppositionen kritisk

Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i Stockholm, är dock kritisk till försäljningen.

– Vi ser nu att moderaterna har dragit igång en säljfest som börjar likna den de hade förra gången. Det här är ett sätt för den borgerliga majoriteten att finansiera sin skattesänkning. Dessutom är detta långsiktigt en ekonomisk förlust för staden, säger hon.

Men Joakim Larsson håller inte med.

– Staden har de senaste åren under den förra majoritetens ledning förvisso gjort stora investeringar, men också ökat låneskulden kraftigt. Jag anser inte att det är en ekonomisk förlust, vi behöver realisera de här icke strategiska tillgångarna vi har för att kunna göra stora investeringar för bland annat skolmiljön.

Preliminär tillträdesdag för SBB är 1 april 2020

Lista: Här är fastigheterna som säljs i Västerort

I fastigheterna som säljs bedrivs idag skol- eller förskoleverksamhet i privat regi. Enligt Joakim Larsson (M) ska de få fortsätta hyra lokalerna i minst 10 år.
(Nälstaskolan är en kommunal verksamhet, men hyr lokalen tillfälligt och är således inte en permanent hyresgäst. I samma fastighet hyr Pysslingen lokaler permanent.)

Förskolan Färjan, Södra Ängby. Hyresgäst: Pysslingen

Blomstermåla förskola, Norra Ängby. Hyresgäst: Najs

Blomstermåla förskola, Norra Ängby. Hyresgäst: Najs

Förskolan Gökboet, Norra Ängby. Hyresgäst: Najs

Förskolan Ängbygården samt kontor, Norra Ängby. Hyresgäst: Najs och Bromma stadsdelsnämnd

Förskolan Birkamyntet, Norra Ängby. Hyresgäst: Najs

Förskolan Gläntan, Norra Ängby. Hyresgäst: Najs

Förskolan Järneken, Nälsta. Hyresgäst: Pysslingen

Förskolan Giraffen, Hässelby. Hyresgäst: Pysslingen

Förskolan Sjöfågeln, Hässelby. Hyresgäst: Pysslingen

Förskolan Trolleborgen, Nälsta. Hyresgäst: Pysslingen

Nälstaskolan, Nälsta. Hyresgäst: Nälstaskolan

Stefanskolan, Norra Ängby. Hyresgäst: Stefanskolan

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt