BYGGSTATUS. Här är ett antal av de större byggprojekten i Stockholm just nu.

Här är Stockholms stora byggprojekt

Stockholm växer så det knakar, eller snarare bullrar. Vi har gått igenom vad som händer i en rad olika byggprojekt under det kommande året.

  • Publicerad 06:30, 8 jan 2020

Årstafältet

Status just nu: Förberedande markarbeten, anläggning av dammar och ledningsarbeten.
Vad händer under 2020: Samråd för kommande detaljplaner i fjärde etappen ska genomföras. Trafikavstängningen på Sandfjärdsgatan hävs.

Byggstart för första kvarteren blir dock först 2021. Hela Årstafältet ska vara klart 2033.

ÅRSTASTRÅKET. Så här ska det se ut vid passagen under tvärbanan och nya bostadsområdet Rörviksbacken/Sävlången när allt är klart. Foto: Illustration Sweco

Årstastråket

Status just nu: Färdigställande av första etappen med arbeten på Johanneshovsvägen bort mot station Linde, ledningsarbete och bostadsbyggen pågår i andra etappen, planarbete pågår i tredje etappen runt Bolidenplan.
Vad händer under 2020: Första etappen blir helt klar med planteringar, torgytor och breddade cykelbanor. Inflyttning i ”Gavelhusen” vid Rämensvägen blir helt klar och förskolan precis väster om Gavelhusen öppnar i början av året. Ledningsarbete vid Rörviksbacken klart under våren.

Hela Årstastråket ska vara klart 2029.

FOKUS HAGSÄTRA. Tidig visionsbild av Svea fastigheters 130 bostäder vid Hagsätra centrum, i Fokus Hagsätra-Rågsved. Foto: Belatchew arkitekter

Fokus Hagsätra Rågsved

Status just nu: Storprojekt i Hagsätra och Rågsved med minst 3 000 nya lägenheter, utveckling av parker och centrum med mera. Uppdelat i fem etapper, planarbete i första etappen ”Västra Hagsätra” pågår.
Vad händer under 2020: Dialogarbete i Rågsved för att få in folkets synpunkter på utveckling av stadsdelen. Samråd om detaljplanen för Västra Hagsätra.
Tidplan: Ambitionen är att starta upp detaljplanearbete för en ny etapp om året.

GOLDEN GATE? Den 140 meter långa guldbron anländer till Slussen i februari och ska börja användas i sommar. Foto: Projekt Slussen

Slussen

Status just nu: Monsterbygget rullar på. Av många stora händelser är det nog Guldbron som främst sticker ut. Efter många veckor till havs beräknas den anlända till Stockholm 8 februari. I samband med monteringen stängs Stadsgårdsleden av i två veckor.

Snart skeppas guldbron till Slussen


Vad händer mer under 2020: I början av året flyttas gång- och cykeltrafiken över till nya bjälklaget på Katarinavägen och gångbryggan försvinner. Det blir en trafikomläggning i Gamla stan och biltrafiken släpps på vid Skeppsbron, ett spårviddshinder sätts upp på Munkbron. I slutet av året drar rivningen av Slussens västra delar igång. Busstorget på Södermalmstorg försvinner och det är då sista chansen att gå på någon av broarna från 1935.

HAGASTADEN. Tio år kvar innan det ser ut så här. Foto: Illustration: WSP, Stockholms stad

Hagastaden

Status just nu: De olika byggaktörerna fortsätter sina arbeten och från stadens sida pågår arbetet med att anlägga Norra Stationsparken, gatorna i området och andra offentliga platser.
Vad händer under 2020: Det stora som händer är att planerna för nästa del av Hagastadens utbyggnad ska presenteras på ett samråd med start i mars. Visionsbilder och planerna kommer att visas på Tekniska nämndhuset Fleminggatan.
Hela stadsdelen ska vara klar 2030.

KISTA ÄNG. En skiss på hur det kan komma att se ut. Foto: Nyrén Arkitektkontor

Kista äng

Status just nu: Planering pågår för att skapa en ny stadsdel i norra Kista i kilen mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg. Cirka 1 700 bostäder, skola och förskola planeras i kvartersstruktur med parker och torg.
Vad händer under 2020: Genomförandebeslut väntas tas i Kommunfullmäktige under våren och byggstart för allmän platsmark planeras ske till sommaren.

HORNSBERG. Den så kallade triangeltomten kan nu komma att bebyggas. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Hornsbergskvarteren

Status just nu: 750 nya bostäder, idrottshallar och kontorslokaler planeras byggas på ett område där nuvarande bussdepån vid Kristinebergs idrottsplats ligger.
Vad händer under 2020: En byggstart i form av markarbeten kan bli aktuell på "triangeltomten", korsningen Kjellgrensgatan/Lindhagensgatan, tidigast under 2020, förutsatt att planen vunnit laga kraft.

LILJEHOLMSKAJEN. 26 våningar. 400 kvadratmeter högst upp i huset ska bli restaurang. Foto: Alessandro Ripellino Arkitekter

Liljeholmskajen

Status just nu: Den första bostadsetappen i Sjöviksbacken med 229 lägenheter färdigställs i sin helhet, inflyttningar pågår för fullt.
Vad händer under 2020: Inflyttningar påbörjas i Kajplats 6 och pågår hela året. Restaurangen i toppen av huset produceras och inreds. Under året startar även nästa projekt i Sjöviksbacken. Det heter Sjöviksterrassen och innehåller 73 lägenheter och en förskola. Rivning av det ödehuset pågår.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN. Spårvägsmuseet samt ett kulturcenter flyttar in i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Sacharias Källdén

Norra Djurgårdsstaden

Status just nu: Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten ska breddas och kompletteras med gång- och cykelbanor. Arbeten beräknas bli klara i mars. Gasverksvägen kan öppnas för trafik.
Vad händer under 2020. Spårvägsmuseet planerar att öppna under hösten. Ovanför Hästhagsparken har det anlagts en utkiksplats på kanten av berget. Byggnationen är färdigställd och en anslutningsväg till platsen beräknas bli klar till sommaren.

SLAKTHUSOMRÅDET. Visionsbild över hur parken Fållan och den så kallade Naturparken i bakgrunden ska se ut i framtiden.

Slakthusområdet

Status just nu: Flera rivningar planeras, främst för att ge plats till den nya tunnelbanestationen som är planerad i området med två uppgångar. Ett antal detaljplaner planeras också att dra igång i den norra delen av området.
Vad händer under 2020: Hus 6 (charkuterifabrik) uppförd 1946 ska rivas före sommaren. Omedelbart därefter kommer parkeringshuset Palmfelt center att rivas. Klubbsatsningen Fållan drar igång sin verksamhet på allvar.

FOKUS SKÄRHOLMEN. Tusentals nya bostäder planeras. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Fokus Skärholmen

Status just nu: Totalt planeras 4 000 nya bostäder att byggas. Senaste nytt är att detaljplanen för "Måsholmen" med 100 bostäder, 300 arbetsplatser och en kulturbyggnad antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2019.
Vad händer under 2020: Samråd gällande planerna för Sätra centrum ska genomföras, troligtvis i april. Bygget av Vårbergstoppen parkprojekt pågår hela året och Vårgårdens parklek ska vara klar i augusti. Även spontanidrottsplatsen vid Bredängs bollplan ska bli klar under året.

MER: Höga hus som är på gång

Tellus tower - Telefonplan

Swedavias utredning om tornens påverkan på flygtrafiken förväntas bli klar under 2020. Projektet avvaktar utredningen det innan planförslaget bearbetas i detalj.

Norra tornet - Hagastaden

Under 2020 förväntas det ske en inflyttning i Helix, det torn som nu är under uppförande.

Sthlm 01

Skanska höghusbygge i Hammarby sjöstad blir med sina 102 meter över mark en av stans högsta byggnader. Förutom kontorslokaler blir det café samt skybar på våning 27. Huset ska vara klart till sommaren 2020.

Visa merVisa mindre