Här är utmanarna i politiken

Tre partier, som i dag inte finns i Enköpings kommunfullmäktige, ställer upp i valet. – Det är Davids kamp mot Goliat, säger Claes Eningsjö Landsbygdspartiet.

  • Publicerad 11:26, 5 sep 2018

Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och Feministiskt Initiativ är tre partier som saknar representation i Enköpings kommunfullmäktige men hoppas komma in efter valet.

Kristdemokraterna är ett välkänt parti på riksplanet. Lokalt står partiet däremot utanför kommunfullmäktige. Bo Reinholdsson (KD) vill gärna tillföra att alla de borgerliga partierna i Enköping samarbetar i Alliansen.

KD vill understryka att familjen är viktig. Fler partier vill visserligen värna om familjen, skillnaden är att KD vill ha en familjepolitik präglad av valfrihet.

– Familjen själv ska få bestämma, säger Bo Reinholdsson.

Ett konkret förslag för att ge familjerna mer valfrihet är att erbjuda barnomsorgspeng, det vill säga ett bidrag för de föräldrar som vill stanna hemma med sina barn under en längre tid i stället för att sätta barnen i förskola. Bo Reinholdsson tror dock att det blir svårt för en kommun att införa en sådan peng på egen hand, det krävs att det görs på nationell nivå. Lokalt är partiet mest inriktat på effektiviseringar för att förbättra kommunens ekonomi.

– Skattebetalarnas pengar ska tas väl hand om, säger Bo Reinholdsson.

Ett annat parti som säger sig värna om barnfamiljerna, men annars skiljer sig mycket från Kristdemokraterna, är Feministiskt Initiativ, Fi. Partiets starke man i Enköping, eller åtminstone den person som står högst på valsedeln, är Mikael Waldenmark. Mäns våld mot kvinnor är en viktig fråga för Fi. Partiet vill öka stödet till kvinnojouren och att kommunen ska erbjuda kvinnojouren ett avtal som sträcker sig över ett antal år.

– Kvinnojouren gör ett stort jobb, säger Mikael Waldenmark.

Fi vill också satsa mer på genuspedagogik för att undvika att barn fastnar i negativa könsroller. Det är något som inte bara skolan utan även idrottsföreningarna borde ägna sig åt.

Mikael Waldenmark, som bor i Veckholm, anser i övrigt att landsbygdsfrågorna är viktiga. Något som fler partier håller med om.

Landsbygdspartiet Oberoende har ledamöter i ett flertal kommuner, bland annat Östhammar. Claes Eningsjö kandiderar för partiet i Enköping. En konkret valfråga lokalt är att få tågen att stanna i Grillby. Claes Eningsjö menar att Landsbygspartiet redan lyckats påverka på så sätt att även andra partier nu talar om tågstopp i Grillby.

– Vilket parti som helst får genomföra det. Det finns ingen prestige i frågan, säger Claes Eningsjö.

Utmärkande är att Landsbygdspartiet vill öka det folkliga inflytandet i demokratin genom kransråd och stadsdelsråd.

– Alla ska känna sig delaktiga och få en egen uppgift, säger Claes Eningsjö.

Så många röster krävs för att komma in

Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är en enda valkrets ska fördelas mellan partier som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen. Syftet med spärren är samma som 4-procentsspärren i riksdagen. Den nya småpartispärren i fullmäktige skall göra det lättare att skapa styrande majoriteter.

Källa: Sveriges Radio

BLÅLJUS: Droger, stölder och intrång

Nyheter Senaste blåljusnotiserna innehåller både nytt och lite äldre som rapporterats sent. Fast den unge mannen som drogpåverkade ville at sig in på ett fritids är ny.tisdag 25/6 10:44