Ombyggnation. Flera vägar ska rustas och byggas om i Järfälla i år. Bland annat kommer det att hända grejer på Herrestavägen som löper längs Barkarby handelsplats. Foto: Mikael Andersson

Här är vägarna i Järfälla som byggs om 2019

Det fortsätter byggas på flera håll i kommunen, särskilt i Barkarbystaden men också kring Jakobsbergs centrum. Mycket händer också på Järfällas vägar under 2019. Vi har listat de största förändringarna som byggstartar och blir klara i år.

  • Publicerad 15:41, 25 jan 2019

Fokus för årets nya vägbyggen i Järfälla är en förbättrad trafiksituation för framför allt fotgängare och cyklister.

– Vi försöker att lappa ihop nätet för gång-och cykelbanor där det finns saknade länkar, och tydligare separera trafiken mellan gående och cyklister, säger Peter Brisman, trafikingenjör i Järfälla.

Men det kommer också att hända grejer på Järfällas kanske mest omdiskuterade väg – Herrestavägen vid Barkarby handelsplats. Det här sker på kommunens vägar i år:

Barkarbystaden/Barkarby/Skälby

Herrestavägen:

Den nybyggda rondellen vid Herrestavägen/Kalvshällavägen ska förtydligas. Fler rondeller, bättre placerade busshållplatser och övergångsställen ska byggas. Gång-och cykelbanorna ska bli mer sammanhängande. Arbetet startar i vår/sommar.

Norrviksvägen/Barkarbyfältet:

Korsningen vid Norrviksvägen/Barkarbyfältet byggs ut för att busstrafik och andra tyngre fordon ska kunna gå till och från Barkarbystaden. Under byggtiden finns ett körfält i bägge riktningarna och avsmalnade körfält och lägre hastigheter gäller. Beräknas färdigt i februari 2019.

Stjärnvägen:

En helt ny gång-och cykelbana ska byggas från Skälbyvägen fram till Kometvägen utmed Stjärnvägen. Parkeringsplatserna vid Strömvallen ska bli fler. Tidsplan ej klar.

Byleden:

Sträckan mellan Österdalsvägen och Skälbyvägen på Byleden ska breddas och gång- och cykeltrafik ska separeras tydligare. Påbörjas sommar/höst.

Ny gång-och cykelbana i Veddesta/Barkarby

Ny gång-och cykelbana ska byggas av Trafikverket, längs med järnvägsspåret i höjd med Saab fram till Äggelundavägen

Viksjö

Tröskvägen norra:

En helt ny gång-och cykelbana ska byggas från Hummelmoravägen längs med Viksjöleden fram till busshållplatsen Tröskvägen norra. Påbörjas i vår.

Jakobsberg

Söderhöjdsskogen:

Parallellt med Vasavägen och Snapphanevägen på Söderhöjden, mellan skogen och järnvägen ska gång-och cykelbanan rustas upp och breddas, och belysning ska installeras. Arbetet påbörjas så snart vädret tillåter. Gång-och cykelbanan är avstängd under byggtiden.

Hammarparken:

Upprustningen av Hammarparken i Jakobsberg, belägen nedanför Vasavägen utmed järnvägen, fortsätter. Det ska bli ett stort dagvattenmagasin, en multisportarena och uppfräschad hundrastgård. Det byggs också ny gång- och cykelbana. Beräknas klar hösten 2019.

Hästskovägen:

Gång- och cykelbanor runt Vattmyraskolan ska asfalteras och breddas, och befintlig gång-och cykelbana mellan Fölvägen och Historievägen ska breddas. Påbörjas i vår/sommar.

Busshållplats Drabantvägen

Hållplatsen förlängs från 20 till 40 meter för att få plats med två bussar. Ny gång- och cykelbana längs Viksjöleden anläggs för att öka tillgängligheten till hållplatsen. Påbörjas i sommar.

Kallhäll

Biskop Jöns väg:

En tre meter bred gång-och cykelbana byggs från vändplatsen på Biskop Jöns väg fram till Biskop Johannes väg. Under bygget är vägen smalare än vanligt. Beräknas färdigt våren 2019.

Utbyggnad av fjärrvärmenätet:

Eons arbete med fjärrvärmenätet i Järfälla fortsätter. Längs Enköpingsvägen fram till Stäketsundet pågår arbeten till februari 2019. I vissa fall reglerar skyttelsignaler trafiken. Fram till februari får bilister på Källtorpsvägen och Skarprättarvägen köra på gång-och cykelbanan, medan fotgängare och cyklister får röra sig på en intilliggande grusad väg.

Fram till mars pågår arbeten från Granskogsvägen längs Kallhällsleden fram till Gullvivervägen är det tillfälliga körfält för bilister medan gång-och cykeltrafikanter hänvisas till intilliggande gång- och cykelbanor. Arbetena beräknas klara sommaren 2019.

Vad tycker du om trafiken på Herrestavägen, och hur kan den bli bättre?

Fares Salma, Bandhagen Foto: Mikael Andersson

– Det är dåligt med övergångsställen, man får gå ganska långt för att komma över. Många bilister gasar gärna på, så ofta får man springa över vägen! Många springer över vägen för att hinna med bussen också. Det kanske skulle bli bättre med fartgupp vid övergångsställena, och bättre belysning.

Fredrika Lindgren, Kungsängen Foto: Mikael Andersson

– Det är svårt att komma ut på vägen när man har handlat. På helgen är det katastrof, då åker man någon annan stans! Men det har blivit lite bättre med den nya rondellen.

Kalle Svärd, Kallhäll Foto: Mikael Andersson

– Det är jäkligt rörigt rent ut sagt. Folk lämnar körkortet hemma när de kommer hit. Både de som bor här och alla som ska handla i butikerna ska ut och in, och ingen har tålamod. Jag tror att det kommer att bli en ganska stor förändring när tunnelbanan kommer. Men det är ju några år dit.

Stockholm Direkt