Utan effekt. Avsmalningarna på vägen hindrar inte bilar och bussar att köra för fort, menar många boende. Foto: Hege Hellström

Här är vägarna i Täby som byggs om 2019

Mycket händer på Täbys vägar under 2019. Vi har listat de största förändringarna som både byggstartar och blir klara under året.

  • Publicerad 11:58, 10 jan 2019

Färre köer, nya vägar och bättre bytespunkter för kollektivtrafiken. I år kommer fler satsningar på Täbys infrastruktur ta fart, jämfört med tidigare.

Vilken är nödvändigt, menar stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

– Vi har under en lång tid arbetat med att se över framkomligheten i Täby och det är väldigt stora investeringar vi gör, säger han.

Han lyfter specifikt en gång- och cykeltunnel som kommer att byggas under Bergtorpsvägen och en likadan under Stora Marknadsvägen. Tunnlarna ska ersätta rödljusen för gående och cyklister norr om Bergtorpsrondellen, som stoppar upp trafiken.

– Det är en av de hårdast belastade vägarna i kommunen, tunnlarna som byggs kommer att öka framkomligheten avsevärt.

Förändringarna kommer dock påverka trafiken på vissa ställen.

– Det blir alltid störningar men vi hoppas att Täbyborna har förståelse. Vi ska även försöka göra det så smidigt som möjligt, säger han.

Undrande. "Hur ska de som bor på Ungdomsvägen ta sig ut om de stänger vägen? Och hur går det för bussarna om de kanske bygger fartgupp?", frågar sig Täbybon Benjamin Rosén. Foto: Hege Hellström

Plus och minus. "För barnen är det bra att ha nära till bussen, men både bussar och bilar struntar i fartgränsen så farthinder är vi positiva till, det finns både plus och minus", säger Henrik Skoglund som bor på Ungdomsvägen. Foto: Hege Hellström

Nyfiken på var det byggs? Här är alla vägprojekt i Täby under året:

Bergtorpsvägen

En gång- och cykeltunnel kommer att byggas under Bergtorpsvägen och en under Stora Marknadsvägen för att ta bort de trafikljus som idag gör att det blir köbildning inne i cirkulationsplatsen. Förväntas vara klar 2021.

Ungdomsvägen

Kommer under 2019, efter projektering, att renoveras och busshållplatserna kommer att trafiksäkras. Vägen kommer även att hastighetssäkras, så att det inte går att köra fortare än 30 km/h.

Vägar kommer att stängas av och bussar ledas om. Vägen beräknas vara klar 2020.

Arninge-Ullna

Arninge resecentrum börjar byggas och beräknas klart 2021. Arbete på Måttbandsvägen startar. Infarten vid Skavlöten börjas byggas och en ny cykelbana byggs mot Arninge centrum.

Roslags-Näsby

Under 2019 börjar byggaktörerna i etapp 1 Roslags-Näsby att bygga. Därför kommer byggtrafiken i området öka.

Täby park

De första byggaktörerna kommer att börja bygga vilket ökar byggtrafiken i området.

Parkering

Under 2019 byggs två infartsparkeringar för bil och cykel, en vid Visinge station med cirka 60 parkeringsplatser och en vid Hägernäs station med cirka 80 parkeringsplatser.

Dubbelspårsutbyggnad Täby kyrkby-Kragstalund

Trafikverket utreder när arbetat kan starta igen och det lutar åt en start under hösten 2019.

Vägar och överfarter kommer då stängas av och läggas om. En tillfällig bussterminal etableras norr om Täby kyrkby.

Dubbelspårsutbyggnad övrigt

Vid Hägernäs station bygger Täby en ny väg vid Flygstigen, en infartsparkering och en cykelparkering.

Arninge resecentrum

Under året sätter Trafikverket igång arbetet med nya resecentrum, troligtvis i september. En bro över perrongerna börjar byggas som första insats. En rondell byggs på Arningevägen med infart till Arninge. Resecentrum beräknas vara klart 2021.

Förseningar på Roslagsbanan i morgonrusningen

Nyheter Tidigare stopp ställer till det Ett vagnfel på ett av Roslagsbanans tåg orsakade ett stopp mellan universitetet och Östra station under tisdagsmorgonen.tisdag 18/6 8:30

Nu är nya trafikplats Roslags-Näsby snart (helt) invigd

Nyheter ✓Bredare bro ✓Nya av- och påfarter ✓Ny genväg till centrum Träden är på plats, rondellerna är klara och bättre framkomligheten utlovas – nu har de sista detaljerna på nya Roslags-Näsbys trafikplats kommit på plats.måndag 17/6 16:46
Stockholm Direkt