Idag presenteras den grönblåa budgeten i Stadshuset. Från vänster Jonas Naddebo (C), kultur- och idrottsborgarråd, Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd, Lotta Edholm (L), skolborgarråd och Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsråd Foto: Albin Tingstedt

Här är viktigaste punkterna i nya grönblå budgeten

Nästa år kommer Stockholms stad satsa lite extra på trygghet, skola och klimat. Det står klart efter att den grönblåa budgeten för 2020 presenterades i dag.

  • Publicerad 11:05, 9 okt 2019

I dag presenterade den grönblå majoriteten i Stockholms stad sin budget för 2020.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M), skolborgarrådet Lotta Edholm (L), trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), kultur-, idrott- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C) samt äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) var på plats i Stadshuset när man presenterade hur stadens pengar ska användas under nästa år.

Det är en budget där satsningar på trygghet, skola och klimat står i fokus. Något som finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) känner en stolthet över i osäkra ekonomiska tider.

– Vi har gjort tydliga prioriteringar i ett läge när Stockholm och många andra delar av Sverige står inför tuffare tider med ökade kostnader, säger hon.

Skatten oförändrad

En av de större punkterna som presenterades var att kommunalskatten blir oförändrad under nästa år, trots att hon inför valet 2018 lovade sänkningar. Främsta anledningen är att det kommunala utjämningssystemet – som riksdagen beslutar om – innebär stora utgifter för staden, enligt König Jerlmyr.

– Jag ser med oro att vi betalar fem miljarder till resten av landet. Men vi fokuserar på Stockholm, att hålla i kostnaderna, minska skuldsättningen och få in intäkter till Stockholm via avyttringar och säkerställa att vi tar vara på varje skattekrona på bästa möjliga sätt, säger hon.

Ett bra år

Den grönblåa majoriteten har nu suttit vid makten i ganska exakt ett år. Ett bra år, summerar Anna König Jerlmyr, som lyfter att man har fokuserat på ämnen som att stärka tryggheten i områden med hög otrygghet och höjda ambitioner för klimatpolitiken.

– Jag tycker det har varit ett väldigt bra år där vi har flyttat fram ambitionerna för Stockholm så att det ska bli en ännu bättre stad att leva i, säger hon.

Oppositionen totalsågar den grönblåa budgeten

Här är fler nyheter i budgeten:

Fler gator i Stockholm ska få markvärme och snöröjningen ska bli bättre. Uppdraget är att utreda platser, men det är inte bestämt vilka platser det blir på ännu. "Det är dyrt men om det rör sig mycket människor i rörelse kan det vara rättfärdigat", säger Daniel Helldén.

Så vill L satsa på hemlösa och missbrukare. 20 miljoner kronor ska satsas på att hitta hemlösa med missbruksproblem som lider av psykisk sjukdom. "Tyvärr finns det mycket som behöver förbättras där", säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad.

Stockholm får helfärgade cykelbanor. Hur mycket försöket ska kosta och vilka sträckor det handlar om är inte klart, men ska genomföras. "Skulle vi göra det i större skala så kommer kostnaden att bli likvärdig med svart asfalt", säger Daniel Helldén (MP).

Gärdet får nya hybridgräsplaner. De ska inte ses som ersättning för den 11-mannaplanen som försvinner på Kungsholmen när Stadshagens IP bebyggs.

Söderorts sjöar ska bli renare. 40 miljoner satsas på åtgärder som anlagda våtmarker och nedsänkta växtbäddar. "Vi tror att det kommer att bli synliga förändringar i sjön, att vi kommer att få färre tillfällen med algblomning och se mer liv i vattnet", säger Katarina Luhr (MP).

180 miljoner ska göra Stockholm tryggare. Pengarna ska gå till mobila ordningsvakter, väghinder och att göra områden attraktiva att röra sig i. "Det kan handla om att göra platser och områden mer attraktiva så att de befolkas av hederliga människor i stället för av kriminella", säger Erik Slottner (KD).

Helldén vill ha låghastighetszoner i Stockholm. På trafikerade områden, typ kring torg och "passande platser", ska 20 kilometer i timmen vara maxhastighet för bilar. "Det är både för säkerhets- och upplevelseskäl", säger Daniel Helldén (MP).

Ny dubbelhall ska byggas i Kristineberg. Det är en multihall som det budgeteras för och den ska stå klar 2023. "Det råder stor brist av hallar i staden. Genom multihallarna bidrar vi till att skapa halltid till stadens idrottsföreningar", säger Jonas Naddebo (C), idrottsborgarråd i Stockholms stad.