Skärholmen. Idholmsvägen i Skärholmen är ett av de områden i staden som är aktuell i den nya lagändringen. Foto: Claudio Britos

Här begränsas asylsökandes rätt att bosätta sig

Stockholm stad har valt ut fyra stadsdelar där asylsökandes rätt att bosätta sig kommer inskränkas. De nya reglerna är en del av den nya ebo-lagen som träder i kraft i sommar.

  • Publicerad 16:08, 21 feb 2020

Ebo-lagen är Lagen om eget boende, och innebär att en asylsökande har rätt att bosätta sig på valfri plats under hela asylprocessen. Men den 1 januari trädde en förändring i den lagen i kraft.

Lagändringen, som är en del av Januariavtalet, ger kommuner möjlighet att inskränka rätten till eget boende i vissa områden inom kommunens gränser. Det innebär att asylsökande som på eget initiativ bosätter sig i dessa områden inte kommer kunna få statligt stöd.

Idag beslutade Stockholm stad vilka områden inom kommungränserna som de valt ut, och det är delar av Tensta, Rinkeby och Husby, samt delar av Skärholmen.

Enligt ett pressmeddelande har områdena valts utifrån en antal faktorer som SCB använt för att mäta socioekonomin i områdena.

– Vi kommer att noga följa utvecklingen för att se om detta ger avsedda effekter i Stockholm så att det till höstens ansökningsomgång blir möjligt att justera genom att lägga till eller dra bort områden utifrån en djupare analys avseende statistik, effekter och konsekvenser, skriver finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i pressmeddelandet.

Delarna av Skärholmen som det gäller är ett 30-tal hus i det rektangulära område som begränsas av Ekholmsvägen i öst, Idholmsvägen i syd och tunnelbanespåret i norr.

Det här är EBO-lagen

EBO står för lagen om eget boende. Den gör det möjligt för asylsökande att själva välja var de vill bosätta sig under asylprocessen.

Förra året beslutade riksdagen att möjliggöra för kommunerna att begränsa den rätten i vissa lägen. 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar har valts ut, bland annat Stockholm, Botkyrka, Huddinge, Järfälla och Södertälje. Dessa kommuner ska med de nya reglerna kunna göra inskränkningar i EBO för vissa områden som klassas som särskilt utsatta.

Inskränkningen innebär att asylsökande som ändå väljer att bosätta sig i de utpekade områdena inte kommer ha rätt till statligt stöd. Man får dock fortfarande bosätta sig där.

Fyra stadsdelar. De rödmarkerade områdena är de som staden har valt ut. Foto: SCB