BUSSGATA. Delar av Rosenlundsgatan föreslås bli en renodlad bussgata, där privata bilar förbjuds. Foto: Mikael Andersson

Här blir nytt bilförbud på Södermalm

För att öka framkomligheten för busslinje 4 kommer delar av den centrala gatan på Södermalm att stängas av.

  • Publicerad 11:55, 17 nov 2017

Det är sista kvarteret av Rosenlundsgatan, mellan Krukmakargatan och Hornsgatan, som planeras bli renodlad bussgata.

Anledningen till beslutet är att öka snitthastigheten på stombusslinje 4, som i korsningen Rosenlundsgatan/Hornsgatan ofta blir stillastående.

Hållplatsen som idag är placerad på Hornsgatan föreslås flyttas in på Rosenlundsgatan och övrig trafik leds om via Krukmakargatan och Torkel Knutssonsgatan (förutom transporter till lastplatsen). Det blir alltså förbjudet att köra bil, i båda riktningarna.

Trafiknämnden ska på sitt nästa möte torsdag 23 november besluta om att påbörja åtgärdsarbetet.

Det är trafikkontoret som tillsammans med Keolis och Trafikförvaltningen valt ut de åtgärder som väntas ge störst effekt på framkomligheten för fyrans buss.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android