Här bodde Viggbyholms vikingar

Nu har utgrävningarna av den vikingagård som upptäcktes i Täby förra året börjat. Arkeologer har redan grävt fram båda amulettringar och pilspetsar.

  • Publicerad 15:28, 12 jun 2020

Vi har hittat, husgrunder och stolphål

Under 2019 började man med utgrävningar i Viggbyholm för att se vad som dolde sig under marken innan kommunen startade arbetet med de 230 nya bostäder som ska byggas.

Man hittade inget mindre än en vikingagård som byggdes någon gång mellan år 400 och 500, alltså för cirka 1 500 år sedan. Gården tros ha varit aktiv fram till vikingatid och var större än man tidigare trott.

Stort område

Nu ska man göra mer omfattade utgrävningar för att få information om hur gårdarna såg ut i trakten under den tiden. Mycket tyder på att gården hette Vikby.

– Vi har hittat husgrunder och stolphål och grundstenar som man kallar det för. Det är föremål som man brukar hitta från den tiden. Det är åtta tusen kvadrat som vi ska undersöka, säger arkeologen John Hamilton.

Man har även hittat pilspetsar, vridkvarnar och amulettringar. Arbetet började 1 juni och ska fortsätta fram till oktober.

Var en havsvik

Området ligger sydost om Viggbyholms trafikplats och avgränsas av E18 i norr och Skördevägen i sydost. Varför de tidigare Täbyborna valt att bosätta sig just här beror förmodligen på att det tidigare fanns en havsvik på platsen.

– Det kan vara en anledning, tillgång till vattnet, kommunikation och fiske, säger John Hamilton.

I den norra kanten finns även ett gravfällt som man upptäckte då motorvägen byggdes.

Utgrävningen gjordes då man planerar att bygga på platsen. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen under våren 2018, men överklagades. Nu har den vunnit laga kraft.

Bostäder klara 2022

Det nya området ska bestå av 230 bostäder, en idrottshall, matbutik och en restaurang, samt en naturpark på kommunens mark. Under året ska även markarbetet starta. Första inflyttningen är planerad till 2022.

Hansi Karppinen från Aros bostad, projektutvecklare för området, säger att man ser fram emot att starta arbetet-

– Vår förhoppning är att vi kommer igång med markarbetena 2020. Det är ett stort område och vi planerar att börja med de markarbeten som inte påverkar utgrävningsområdet, säger han.

Nya fynd. Utgrävningen ska fortsätta fram till oktober i år. Arkeolog Torbjörn Jakobsson Holback undersöker platsen Foto: Arkeologerna

Visningar för allmänheten

Arkeologerna vill inte att privatpersoner går på området under tiden när utgrävningarna pågår, men planen är att Täbyborna ska kunna följa projektet via en blogg som arkeologerna sköter via arkeologerna.com.

Det kommer även bli visningar av platsen för skolklasser och andra intresserade. Hur detta ska genomföras utan att riskera smittspridning är något som nu diskuteras.

Utgrävning. I Viggbyholm söker arkeologer just nu efter historiska fynd. På platsen ska sedan 230 nya bostäder byggas för nutidens Täbybor. Foto: Magnus Lindberg Foto: Arkeologerna

Stockholm Direkt