Visionsskiss. Så här är det tänkt att de 134 lägenheterna i Norra Ängby ska se ut. Foto: Svenska Bostäder

Här bygger Stockholm tillfälliga hyresrätter för unga

Vi har vid flera tillfällen skrivit om de så kallade Snabba Hus som ska byggas i Norra Ängby, på en parkyta längs Bergslagsvägen. Nu har ett reviderat bygglov godkänts och i höst kan bygget starta.

  • Publicerad 11:29, 23 apr 2019

Bygget har varit planerat sedan 2014, men satts på paus efter att bygglovet överklagats till mark- och miljööverdomstolen.

– Det har varit en lång process, men till slut fick vi bifall sommaren 2017, berättar Dennis Ericson, projektledare på Svenska bostäder, som ska bygga husen.

Snabba Hus är ett samarbete mellan ungdomsorganisationen Jagvillhabostad.nu och Svenska Bostäder, och är hyresrätter för unga mellan 18 och 30 år med tidsbegränsade bygglov. Det innebär att kravet på en detaljplan frångås, och när bygglovet väl löper ut kan husen flytta till en annan tomt. Men enligt Snabba Hus hemsida är målet att det på sikt ska tas fram en detaljplan som tillåter husen att stå kvar permanent på platsen.

Läs även: Nu expressmonteras 381 ungdomslyor i Västerort

I Norra Ängby planeras tre huskroppar som har fem, sju och åtta våningar.

– I det första bygglovet som överklagades var det tänkt att det högsta huset skulle vara tio våningar. Men där hade både vi och de omkringboende kommit fram till att det inte skulle vara roligt om det blev så högt. Då skickade vi in ett reviderat bygglov till stadsbyggnadskontoret, säger Dennis Ericson.

För några veckor sedan godkändes det reviderade bygglovet.

Så nu är det klart för att börja bygga?

– Ja och nej. Det är ett godkänt bygglov, men det kan överklagas igen. Det har nog redan gjorts till länsstyrelsen. Men det bör blir så att överklagan kommer nekas, i och med att mark- och miljööverdomstolen redan godkänt det första bygglovet. Det finns alltid en risk, men vi kan i princip börja bygga.

Per Axberg bor i närheten av de planerade bostäderna och är kritisk till våningsantalet på husen.

– Det här området är klassat som riksintresse, och byggnaderna får inte överstiga mer än en våning, det står klart och tydligt i Stadsmuseets premisser.

Men Dennis Ericson menar att man bygger utanför riksintressets område.

– Norra Ängby är ett riksintresse, det har grannarna rätt i. Men vi anser att vi bygger i gränslandet till det, och i norr avskiljs byggnaden med en skogsdunge. Det är väl för de boende närmast Bergslagsvägen som det såklart kryper nära inpå.

Enligt Dennis Ericson kommer byggtrafiken inte att köras på de smala lokalgatorna.

– Vi kommer göra en ut- och infart till Bergslagsvägen. För de externa arbetena med ledningsomläggningar däremot tror jag säkert att det kommer bli mindre trafik på lokalgatan. Men då pratar vi inte om några stora långtradare.

Finns det några planer på att bostäderna ska bli kvar permanent?

– Nej, det kan jag inte säga att det finns. Konceptet är att husen ska vara lättmonterbara, sen vet jag inte om man har någon tilltänkt plats i framtiden. Men tanken är att de ska flytta på sig.

Enligt honom är förhoppningen att bygget kan starta till hösten med en byggtid på 11 till 12 månader.

Snabba Hus

Lägenheterna ska hyras ut till unga vuxna mellan 18 och 30 år. Det är tillfälliga bostäder vilket innebär att hyrestiden är begränsad till upp till fyra år. Man kan inte byta eller överlåta lägenheten. Om man står kvar i bostadskön behåller man sin kötid, under tiden man bor där. (Källa: Svenska Bostäder).

Planen är 134 lägenheter, fördelat på tre huskroppar.

Bostäderna kommer vara 32 kvadratmeter, byggherre är Svenska Bostäder.

Lägenheterna söks via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

I Råcksta har arbetet med Snabba Hus redan påbörjats, där 250 lägenheter byggs mellan Råckstavägen och Björketorpsvägen.