Det byggs på många håll runtom i Järfälla i höst, och det finns planer på fler byggen framöver. Foto: Mikael Andersson

Här byggs det i Järfälla i höst

Lyftkranarna sträcker sig mot skyn på flera platser runtom i Järfälla, och det är inte helt lätt att navigera i vad det är som byggs. Här är de största projekten som är på gång just nu – både de där spaden är satt i marken och de som ligger på ritbordet.

  • Publicerad 11:47, 19 aug 2019

Så här såg tunnelbanebygget i Veddesta ut i våras. Foto: Mikael Andersson

Så kan Bas Barkarby komma att se ut. Visionsbild: White Arkitekter

Veddesta, Barkarby och Barkarbystaden

I Barkarbystaden har runt 2200 bostäder färdigställts hittills, och totalt kan det bli 18 000 bostäder. Flera projekt kan byggstartas under hösten och under 2020, här är ett axplock av byggena.

Tunnelbanan

Vad? Tunnelbanans blå linje från Akalla dras vidare till Barkarby och Barkarbystaden. Bygget av t-banan pågår just nu i Veddesta, nära Äggelundavägen/Veddestavägen, och på Barkarbyfältet.

Status? Arbetstunnlar sprängs fram i Veddesta. Tunnelbanan ska tas i trafik 2024.

Veddestabron

Vad? Bro för bilister, fotgängare och cyklister över E18 som ska knyta samman Veddesta och Barkarbystaden. Från bron kommer också en entré till nya Barkarby station som ska trafikeras av både pendeltåg och tunnelbana.

Status? Byggnation pågår. Ska stå klar hösten 2021.

Bas Barkarby

Vad? Projektet Bas Barkarby, som byggs intill E18 i närheten av kommande Veddestabron, ska bland annat bestå av kontor, bibliotek, gymnasium och multihall.

Status? Byggnation pågår. Ska stå klart våren 2022.

Nya kvarter vid E18

Vad? Tre kvarter intill E18 som kommer att ligga i närheten av Bas Barkarby bestående av bostäder, butiker, kontor, hotell, ett vårdboende samt två parkeringshus vid Veddestabron.

Status? Planeras börja byggas 2020 och 2021, med två-tre års byggtid.

Södra Veddesta

Vad? Upp till 6000 bostäder, sjukhus, skidanläggning, kontor med mera.

Status? Detaljplanearbete pågår.

Bällstadalen (Saab-området)

Vad? Omfattar 14 kvarter bestående av 2000 bostäder, LSS-boende, nytt Saab-kontor, hotell, förskolor, grundskola, park och torg.

Status? Har varit på samråd.

Det finns planer på att bygga bostäder på IFK Viksjös nuvarande A-plan. Foto: Ylva Bergman

Viksjö

Viksjövallen

Vad? 200 bostäder på Viksjövallens A-plan planeras. Men IFK Viksjö kommer inte stå utan plan. A-planen kan istället bli den nuvarande 11-mannaplanen vid Viksjös klubbstuga. 11-mannaplanen kan i sin tur flytta till fotbollsplanen vid Sandvikskolan, som då skulle få en upprustning.

Status? Planarbetet har startat.

Skälby

Ormbacka

Vad? Runt 300 bostäder i form av småhus, radhus och kedjehus, en förskola och ett äldreboende.

Status? Förslaget bearbetas efter samråd i våras.

104 hyresrätter byggs vid Sturevägen/Folkungavägen i Jakobsberg. Vision: Krook & Tjäder/Skandia Fastigheter

Så här kan runt 200 av bostäderna som ska byggas på Tallbohov se ut. Ilustration: Krook & Tjäder/Möller & Partners

Jakobsberg

Tallbohov

Vad? Runt 500 bostäder mellan Snapphanevägen och E18.

Status? Kan byggstartas i år.

Söderdalen

Vad? Ny stadsdel med totalt 1 250 lägenheter, varav 370 är klara och inflyttade.

Status? Byggnation pågår.

Kvarnvingevägen

Vad? 600 bostäder, butiker och kontor väster om järnvägen och söder om Jakobsbergs station.

Status? Har varit på samråd, ska tas upp i planutskottet.

Riddarparken

Vad? Järfällahus bygger 132 hyresrätter intill Riddarparken.

Status? Byggnation pågår, beräknas vara klart hösten 2020.

Sturevägen/Folkungavägen

Vad? 104 hyresrätter.

Status? Byggnation pågår, beräknas bli färdigställda hösten 2020.

Tornérparkeringen

Vad? 224 hyresrätter i det första kvarteret, och 220 lägenheter i det andra kvarteret.

Status? Det första kvarteret börjar byggas i september, byggstart för det andra kvarteret är inte bestämt.

Vision. Så här kan bostadshuset som ska byggas på en parkeringsplats intill Kallhäll station se ut. Illustration: wec360

Kallhäll

Kallhäll centrum

Vad? 77 bostadsrätter byggs på ytan där gamla Folkets hus låg.

Status? Byggnation pågår, inflyttning beräknas ske innan sommaren 2020.

Kallhällsleden/Källtorpsvägen

Vad? 56 bostadsrätter ska byggas i ett nytt bostadshus på en nuvarande parkeringsplats intill centrum.

Status? Första spadtaget tas i september 2019. Beräknas vara klart 2021.

Bolinder strand

Vad? 174 bostadsrätter i projektet som heter Bolinder terrass, och 80 ägarlägenheter, alltså en upplåtelseform som innebär att du ensamt äger din bostad utan någon bostadsrättsförening, i Bolinder entré.

Status? Byggnation av bostadsrätterna pågår, beräknad inflyttning vinter 2019–januari 2021. Ägarlägenheterna har säljstartat, när bygget drar igång är inte bestämt.

Stockholm Direkt