Omväg. Allmänningsvägens koppling till Rotebroleden är avstängd för att vägen byggs om. Under tiden leds trafiken om via Almarevägen och Enköpingsvägen. Foto: Mikael Andersson

Här byggs det i Stäket

Det är inte bara på Almarevägen som det just nu pågår byggen. Vi reder ut vad som händer i krokarna, och hur folk som rör sig i området påverkas.

  • Publicerad 16:41, 30 aug 2019

Pågår just nu:

Almarevägen

En ny förskola byggs på Almarevägen, och den ska besiktigas 19 september. Under byggtiden är gång- och cykelbanan avstängd, och cyklister hänvisas till bilvägen.

En ny gång- och cykelbana ska dras längs Almarevägen, preliminär start i början av oktober-november. Var cyklister kommer att hänvisas under byggtiden är inte bestämt än.

Allmänningsvägen och Rotebroleden

Allmänningsvägens på- och avfart till Rotebroleden vid rondellen i norra Stäket är avstängd sedan i våras. Under byggtiden, fram till våren 2020, leds trafiken till norra Stäket om via Almarevägen och Enköpingsvägen.

När allt är klart kommer Allmänningsvägen att nås genom en bro vid den nya trafikplatsen Allmänningen, längre österut på Rotebroleden. Den kommer att nås med bil, buss, cykel och till fots.

...och det här finns det planer på:

Bostäder på Almarevägen

Vad? Sex stadsvillor om tre våningar, med nio lägenheter vardera planeras utmed Almarevägen (mellan Almarevägen och Wilhelm Boys väg), söder om förskolan. Det ska också byggas en park.

Status? Byggstart planeras ske under 2020.

Stäkets företagspark

17 tomter som ska göra plats för företag på både norra och södra sidan om Rotebroleden i höjd med Stäket. Tomterna ska börja säljas under hösten 2019, och byggnation av vägar i området pågår. Företagsparken kommer att nås via bil, buss, gång och cykel.

Hotell

Vad? Ett hotell med 270 rum kan byggas, intill Hemköp och bensinmacken.

Status? Planarbete pågår.

Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg

Vad? Småbåtshamn, runt 50-100 nya bostäder samt rekreationsområde.

Status? Planarbete pågår.

Stäkets marina

Vad? En byggnad för vinterförvaring av båtar och annat material.

Status? Planarbete pågår.

Stockholm Direkt