2019 ska hela projektet stå klart. "Det en fördel för Järfälla när kommunen växer, att vi nu har en stabil och effektiv distribution av fjärrvärme så att vi kan ansluta fler och fler områden", säger Lena Berglund, regionchef på Eon (till vänster). Här med Elisabet Bredin Pettersson, driftansvarig, och Oskar Jönsson, delprojektledare. Foto: Mikael Andersson

Här byggs för lokal energi i Järfälla

Har du lagt märke till att det grävs för fullt längs med Enköpingsvägen i närheten av Säbyverket? Det blir nu en vanlig syn i Järfälla de närmaste två åren.

  • Publicerad 12:00, 13 sep 2017

Ett jätteprojekt har satts igång i Järfälla. Fram till 2019 ska energibolaget Eon bygga en ny kretsloppsanläggning i Högbytorp i Upplands-Bro – och anlägga en 23 kilometer lång, ny fjärrvärmeledning.

För Järfällas del innebär det en 7 kilometer lång sträcka längs med Enköpingsvägen, hela vägen fram till Stäketsundet, som påverkas.

De som haft vägarna förbi Lidl och Shurgaard i Jakobsberg har kanske redan lagt märke till bygget. Nu under hösten drar arbetet igång på allvar.

– Det är så långt vi har lagt rören hittills, nu är vi och gräver vid vägtunneln som går in mot Tånglöt, berättar Oskar Jönsson, delprojektledare för Järfällabiten på Eon.

En 23 kilometer lång fjärrvärmeledning anläggs just nu i Järfälla och Upplands-Bro. Foto: Mikael Andersson

Trafiken omleds

Här leds för tillfället gång- och cykelbanan om in på villagatorna i Berghem.

– Det är så här det kan bli när man påbörjar arbeten på vissa sträckor, som att använda cykelvägen för bilarna. Vi kommer inte stänga av trafiken någonstans utan vi försöker alltid hitta lösningar så att folk kan ta sig fram på andra vägar, säger Lena Berglund, regionchef på Eon.

Tanken är att Enköpingsvägen är öppen för biltrafik under hela perioden. Lösningen blir till exempel tillfälliga filer men att trafiken fortfarande är dubbelriktad.

– Det kan vara något enstaka ställe där vi behöver sätta trafikljus som reglerar under en kortare period, säger Oskar Jönsson.

Är det något ställe ni vet redan nu där det kan bli krångligt?

– Vi har Kallhälls trafikplats. Där är det många, stora trafikrörelser med tung trafik till industrierna. Men när det närmar sig går vi ut och pratar med företagare och industrier om arbetet, säger Oskar Jönsson.

Lena Berglund fyller i :

– Det gäller även närboende, vi försöker skicka hem information i brevlådan och gå ut med annonser och skyltar. Det kanske stör trafiken, men det är under en begränsad period.

"Lokal energiproduktion"

Markundersökningar har också visat att de kommer att stöta på berg, som kan behöva sprängas bort. Boende i närheten kommer få information i sådana fall.

Ledningarna byggs ut i etapper om 500 meter åt gången. Totalt beräknas en etapp ta ungefär tre månader, beroende på årstid och väderlek.

Anledningen till att det nya nätet anläggs är just att Högbytorp byggs. Den ska fungera som huvudanläggning för fjärrvärmenätet i Järfälla och Upplands-Bro när det står klart. Säbyverket, där man idag eldar träpellets, blir kvar som en reserv om något händer.

Anläggningen i Högbytorp kommer göra energi av bland annat Järfällabornas avfall.

– Det blir som en lokal energiproduktion. Järfällabornas avfall tas om hand om och blir till energi i Högbytorp, och kommer sedan tillbaka till Järfällaborna, säger Lena Berglund.

Enligt tidsplanen ska det sista i Järfälla vara klart och återställt sommaren 2019. Kretsloppsanläggningen i Högbytorp ska tas i drift under hösten 2019.

Investering på 2,5 miljarder

Fjärrvärmenätet i Järfälla har byggts ut sedan 70-talet. Under 2000-talet togs det pö om pö över av Eon från till exempel Järfälla energi, Graninge och Sydkraft.

Eon byter löpande ut delar som behöver det, men gör nu en investering på 2,5 miljarder för att hela nätet ska byggas ut och kopplas till det nya värmeverket i Högbytorp i Upplands-Bro, där det byggs en kraftvärmeanläggning och en biogasanläggning.

Stockholm Direkt