En konceptbild på ett nytt LSS-boende Järfälla kan få vid Kärrvägen i Jakobsberg. Foto: AIX Arkitekter

Här byggs sex nya LSS-bostäder i Järfälla

Järfälla ska få ett nytt LSS-boende. Om kommunen får som de vill kommer den nya verksamheten att slå upp portarna hösten 2021.

  • Publicerad 16:53, 31 aug 2020

Platsen som pekats ut av kommunen för det föreslagna LSS-boendet är en obebyggd gräsyta intill Vallvägens förskola i Jakobsberg, nära där Kärrvägen möter Terrängvägen.

– Det ska bli ett LSS-boende med sex lägenheter, alltså lägenheter för människor i behov av särskilt stöd, säger Claes Gustavsson, projektledare på bygg- och miljöförvaltningen i Järfälla.

Enplanshus med träpanel

Enligt bygglovsansökan kommer huset bestå av en våning som omfattar 570 kvadratmeter. Uteplatser och tre parkeringsplatser ska anläggas, och några träd och häckar planteras.

– Vi tycker att arkitekterna gjort en bra jobb. Det kommer bli en vacker byggnad med träpanel. Det blir jättefint, säger Claes Gustavsson.

Själva bygget är en beställning från socialförvaltningen i Järfälla, som menar att det finns en brist på LSS-boenden i kommunen, uppger Claes Gustavsson.

Byggstart i höst

Bygglovet godkändes av miljö- och bygglovsnämnden förra veckan.

– Vi håller på med upphandling av entreprenörer nu, och vi hoppas på byggstart i höst. Sedan är planen att boendet ska stå färdigt hösten 2021, säger Claes Gustavsson.

Boendet ska drivas i kommunal regi.

Placering. En översiktsbild på den aktuella platsen för nybygget. Foto: Järfälla kommun

LSS-bostäder

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Syftet med lagen är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

En typ av stöd är bostäder med särskild service.

Visa merVisa mindre