Åtgärder. Ge Spångavägen bättre cykelövergångar vid nio korsningar, föreslår trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Här får cyklister företräde över vägen

Nyss stod det nya cykelstråket längs Spångavägen klart. Men nu vill staden göra vägen ännu säkrare för gångare och cyklister – med punktåtgärder vid nio korsningar.

  • Publicerad 16:33, 27 nov 2019

Det var i september som ett kilometerlångt cykelstråk längs med Spångavägen invigdes. Syftet med projekt var att öka framkomligheten och säkerheten för cyklister längs sträckan, men nu vill staden bättra på säkerheten än mer – med punktåtgärder.

– Det är viktigt att Spångaborna på ett bra sätt kan cykla in till centrala Stockholm, och Spångavägen är en viktig cykellänk för Västerort. Våra cykelvägar ska vara säkra, på ett sätt så att också barn ska kunna och vilja använda dem, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Nu är Spångavägens nya cykelstråk invigt

Nio korsningar åtgärdas

Längs med Spångavägen har det identifierats passager som behöver säkras. Totalt rör det sig om nio korsningar, från korsningen vid Lindalsvägen i norr till korsningen vid Vadmalsvägen i söder. Planen är att det där ska byggas genomgående gång- och cykelbanor.

Det skulle bland annat betyda att bilar får väja för cyklister vid korsningarna, och att cykelbanan höjs upp för att vara tydligare för bilister.

– Cykelbanan blir som en huvudled. Det är alltså en reglering av vem som har förtur, samtidigt som den fysiska utformningen gör det lätt för bilister att följa reglerna. De tvingas till att ta hänsyn, säger Daniel Helldén.

Busskuddar är också planerade längs sträcken, men än är det inte bestämt hur många och var de ska hamna.

Hur kommer biltrafiken att påverkas under byggperioden?

– Vi ska försöka göra så att påverkan blir så liten som möjligt. Men det är ofrånkomligt att bygga i gatan utan påverkan, säger Daniel Helldén.

I förslaget finns också utrymme för att höja trafiksäkerheten i Örby, söder om stan, och på fyra platser till i staden. Men än är det inte klart var det kommer att bli, menar Daniel Helldén.

Blev dyrare

Den tidigare upprustningen av cykelvägen landade på en kostnad av 21 miljoner kronor, trots en beräknad kostnad på 16 miljoner. Men efter att staden fått stadsmiljöbidrag på 5,9 miljoner klarades budgeten.

En av anledningarna till att kostnaden drog iväg var att entreprenaden blev över dubbelt så dyr.

Vad ska ni göra för att det inte ska hända igen?

– Trafikkontoret har gått igenom upphandlingar i våra projekt för att bättre kunna ta höjd för vad den faktiska kostnaden blir i slutändan. Men när vi ser över våra projekt kan vi se att fler gått under budget än över, säger Daniel Helldén.

Arbetet med de nya åtgärderna väntas påbörjas och avslutas under 2020, och kostnaden för projektet uppskattas till 12 miljoner kronor.

Ärendet ska upp för beslut i trafiknämnden den 12 december.

Föreslagna åtgärder

Längs Spångavägen förslår staden att det byggs genomgående cykel- och gångväg vid följande korsningar:

Lindalsvägen

Långvretsvägen

Palmérsvägen

Flystaslingan

Bergbostigen

Fyrkantsvägen

Bäckbornas väg

Kopparbacken

Vadmalsvägen (här ska det byggas på båda sidor)

I korsningen Gamla Huddingevägen/Helgarögränd i Örby, söder som stan, anläggs en sträcka saknad cykelbana.

Fyra platser till ska få punktåtgärder, men var och vad är ännu inte bestämt.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt