För unga. Det finns modulhus vid Dagy, vid Rinkebyvägen och vid Enebyängen, men det är främst i de två förra som ungdomar kommer att bo. Foto: Lotten Engbom

Här får Danderyd nya ungdomslägenheter

Ungdomar ska få bo i de lägenheter för nyanlända i Danderyd som står tomma. Hälften av lägenheterna reserveras för unga från Danderyds kommun.

  • Publicerad 10:31, 20 jan 2020

Ungefär 30 procent av de 113 lägenheter som är reserverade för nyanlända i modulhus står tomma i Danderyd. Nu har fastighetsnämnden beslutat att de tomma lägenheterna ska gå till ungdomar i åldern 18-25 år. Hälften av lägenheterna ska gå till ungdomar från Danderyd.

– Att det behövs ungdomsbostäder är en sak, dessutom blir det lite integration, säger Håkan Johanson (KD), ordförande i fastighetsnämnden.

Hyresavtalen blir på kortare tid och man skriver bort besittningsrätten, eftersom de aktuella bostäderna saknar permanent bygglov.

– Skulle det bli en stor invandringsvåg kanske vi måste ha dem för nyanlända, men det finns inga tecken på att det skulle ske, säger Håkan Johanson.

Inflyttning om några månader

När man byggde de aktuella lägenheterna var det främst för ensamkommande, så det är ettor.

– Nu kommer det mest familjer på fyra-fem stycken och då är en etta för liten. Vi har sågat upp dörrar i några av dem för att få det lite större, berättar Håkan Johanson.

Hyran för en etta ligger på cirka 5 000 och för de större lägenheterna är kostnaden ungefär 7 000. Den hyran kommer att gälla även för ungdomar.

– Det är självkostnadspris, vi tar ut vad de kostar, förklarar Håkan Johanson.

Beslutet är alltså fattat, nu återstår att bestämma hur förmedlingen ska gå till.

– Det kan bli inflyttning om några månader, säger Håkan Johanson.

Stockholm Direkt