Mer folkliv? Ett nytt torg byggs mellan ingången till Kransens tunnelbanestation och Midsommarparken. Bilar får ta andra vägar. Foto: Elina Lundberg

Här får Midsommarkransen ett nytt bilfritt torg

Skvallertorget blir större och Svandammsvägen får ett nytt, bilfritt torg vid tunnelbanan. Nu vill staden få fler att promenera till Kransen.

  • Publicerad 09:25, 13 maj 2019

En del av Svandammsvägen blir bilfri när staden ska göra gatan trevligare för dem som går. Gatan stängs av för fordon mellan tunnelbanans entré och Midsommarparken. Här blir det istället en ny torgyta som binder ihop parken och gatan.

Det blir ny belysning, träd, cykelparkeringar och sittplatser. Trapporna till parken ska breddas så att parken öppnas upp mer mot gatan.

Vid Skvallertorget, som korsningen Svandammsvägen, Tegelbruksvägen och Nybodagatan kallas i folkmun, blir det också mer plats för gående på bilisternas bekostnad. Körbanan ska bli smalare och det blir större torgytor på båda sidor av Tegelbruksvägen.

"Några missnöjda bilister"

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tror på mer stadsliv och fler som väljer att gå i och till Kransen.

– Jag tror att Svandammsvägen kommer att leva upp ännu mer efter det här. Vi breddar också trottoarerna längs vägen så att det blir smidigare och bättre för dem som går, säger Daniel Helldén.

Förra sommaren testade staden att göra sommargågata och sommartorg på de här platserna. Det var ett försök som föll väl ut även om några bilister var missnöjda, uppger Daniel Helldén.

– För ett litet antal bilister blir det här en försämring men för flertalet i området blir det en förbättring, säger han.

Arbeten startar i år

Arbetena i Kransen ska dra igång i år men när allt är färdigt är ännu oklart.

Förändringarna är en del av stadens större plan att göra hela sträckan mellan Hornstull och Telefonplan trevligare att promenera.

Planen: Så ska promenaden Telefonplan-Hornstull bli mysigare

En annan nyhet längs promenaden är att gångtunneln mellan Marievik och Liljeholmen ska fräschas upp.

Flera andra mindre insatser har redan gjorts; sträckan har fått en del nya sittplatser och papperskorgar, sly har röjts och ny belysning har satts upp på en del platser.

Trafiklederna en barriär

Frågan är om det här räcker för att få folk att gå de fyra kilometrarna till och från Södermalm.

– Det tror jag. Känner man att platserna är trygga och inbjudande och om det finns bänkar att pausa vid så tar man hellre en promenad. Är det slitna ytor och betong så drar man sig för det, säger Daniel Helldén.

Men den stora barriären, det hårt trafikerade området vid norra Södertäljevägen och Hägerstensvägen, kommer inte att förändras de närmaste åren. I stadens översiktsplan finns förslag om att omvandla trafiklederna till stadsgator med ny bebyggelse runt omkring men det ligger långt fram i tiden.

Vision. Så här vill staden att det nya torget vid Kransens tunnelbana blir. Foto: Land Arkitektur & Strid Lundberg

Promenadvänligt. Här är en skiss som visar Skvallertorget efter att körbanan minskats. Foto: Land Arkitektur & Strid Lundberg