Planområdet till vänster och planen för hur bostadshuset kommer att se ut till höger. Foto: Stockholms stad

Här får Nytorget nya hyresrätter

Stockholms stad godkänner nytt byggprojekt på Södermalm. Det är Nytorget som ska växa med ett nytt femvånings-hus.

  • Publicerad 16:30, 25 mar 2020

Byggfirman Erik Wallin får godkänt av staden att bygga 20 nya hyresrätter i ett fem-våningshus vid Nytorget. Det handlar om en yta på 1950 kvadratmeter varav 325 kvadratmeter ska användas till cykelparkeringar och centrumändamål som cykelstråk, sittplatser och plantering.

"Exploateringskontoret sammantagna bedömning är att projektet kommer att bli ett litet men väl anpassat bidrag till det aktuella området på Södermalm", skriver exploateringskontoret i sitt beslut.

Hyresrätterna planeras vara klara för inflyttning 2022 med reservation för eventuella förseningar om man skulle hitta fornlämningar vid uppgrävning av marken.

Byggkalaset beräknas landa på 16.1 miljoner kronor. På entrévåningen finns även utrymme för en ny restaurang för "liv åt området under kvällstid", enligt Stockholm stads bedömning.