Här får rastlösa elever cykla vid bänkarna

Cykelskrivbord, fidget spinners och timglas – Karlbergs skola jobbar stenhårt med att förbättra elevernas inlärningsmiljö, genom att möta individuella behov.

  • Publicerad 20:00, 31 jan 2019

På Karlbergs skola är alla skolbänkar skräddarsydda efter elevernas behov.

De som har mycket spring i benen har fått så kallade deskbikes, eller skrivbordscyklar – pedaler som installerats under bänken som eleven kan trampa på vid behov.

De som lätt blir störda av ljud får istället hörselkåpor och ljudabsorberande skärmar, andra blir utrustade med stressbollar och fidget spinners och de som koncentrerar sig bäst under tidspress får ett timglas bredvid sig. På väggen sitter en timer som piper till när uppgiften är slut.

– Vi jobbar aktivt för att kunna ha alla i klassrummet. Genom att ha de här anpassningarna skapar vi en miljö som säkerställer allas behov, säger specialpedagogen Natasa Kolarević.

Hon är en del av elevhälsoteamet som hösten 2017 bestämde sig för att revidera elevhälsoplanen och skapa en bättre studiemiljö för eleverna. Sedan dess har man infört alla möjliga hjälpmedel som ska göra det enklare för eleverna att koncentrera sig på lektionerna.

– Idag är det mycket fokus på det negativa, att inte få eleverna att störa. Vi tänker inte så utan fokuserar på förbättringsmöjligheter istället, säger Natasa Kolarević.

Projektet att skapa en bättre studiemiljö har vuxit fram successivt och eleverna har själva fått testa på de olika hjälpmedlen och utvärderat dem tillsammans med lärare, föräldrar och elevhälsoteam där även rektorn ingår.

– Barnen lär sig vad som är bäst för just dem, blir medvetna om vad som hjälper och vad som stjälper dem. En del tycker inte alls om cyklarna, tycker de guppar och är jobbiga, för en del funkar det hur bra som helst. Det är ett sätt att lära sig ta ansvar över sitt eget lärande, säger läraren Carolina Nilsson.

Hon märker att eleverna kan fokusera längre stunder nu och är lugnare på lektionerna.

Mina Griff är 10 år och går i klass 3. Hon är en av de elever som använder sig av en deskbike för att få utlopp för energin.

– Det är ganska tråkigt att sitta helt still. Det här hjälper och gör mig lugnare. Man blir lite stressad av skolan. Nu i fyran har vi längre lektioner och kortare raster, så man hinner inte röra på sig så mycket. När vi precis fick dem så ville alla prova, men det passar inte alla. Det passar mig för jag gillar att springa, säger hon.

Projektet lärmiljö

Har införts i alla klasser på skolan.

Hjälpmedlen indelas på fokuslåda, rörelselåda, bildstöd och särskilda anpassningar.

Skolan jobbar även med internationella projekt där lärare åker till andra länder och studerar hur de jobbar med inkludering och studiemiljö där.