Ny stadsdel. Området kring Linta Gårdsväg ska bebyggas med 940 bostäder och en ny stor grundskola. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

Här får Riksby ny grundskola

I takt med att cirka 900 bostäder planeras byggas i Riksby, finns det även planer för en ny stor grundskola, samt en förskola med åtta avdelningar i området.

  • Publicerad 11:48, 11 dec 2019

I området kring Linta Gårdsväg ska en ny stadsdel växa fram. Här ska det byggas omkring 940 bostäder, parker, torg och kommersiell yta. Bostadsformerna är jämt fördelade, 47 procent bostadsrätter och 53 procent hyresrätter. Bygget är en del av Brommaprogrammet, som syftar till att 3000 till 4000 nya bostäder ska byggas i Åkeshov, Riksby och Åkeslund.

Ett steg närmare nya bostäder i Riksby

Markanvisningar för byggprojektet har gjorts till olika byggentreprenörer, och när det gäller skola och förskola är det kommunala fastighetsbolaget Sisab som fått ansvaret. Här ska en F-9 skola med plats för 1200 elever samt en förskola på åtta avdelningar på samma tomt byggas.

Även en idrottsbyggnad ska uppföras i anslutning till skolan. Totalt rör det sig om en markanvisning på 33 000 kvadratmeter.

Det nya området kommer att nås från Kvarnbacksvägen i söder. I framtiden är planen att området ska kopplas ihop med närliggande stadsdelar, genom att bygga nya parker, gator och stråk.

Tanken är att området närmast flygplatsen, som är mest utsatt för buller och markvibrationer, ska bebyggas med kontor, butiker och hotellverksamhet.

Samråd 2021

Men än så länge befinner man sig i en utredningsprocess, och enligt Sisab beräknar man att en detaljplan kan vara ute på samråd sommaren 2021, för att sedan antas under 2023.

Enligt Sisabs presstalesperson Thomas Pella Bergsell är det ännu för tidigt att beskriva några detaljer kring bygget.

– Vi har inte skrivit på något avtal ännu, ett första möte ska ske i januari med exploatörerna, säger han.

Den totala projektkostnaden beräknas till 558 miljoner kronor.

Skolan och förskolan planeras stå klara i tid med bostäderna, alltså runt 2028.

Planen. Så här är det tänkt att etapp1 Riksby ska bebyggas. Det lila och mörklila området är markanvisat till Sisab. Foto: Stockholms stad