De kommunala ordningsvakterna får fortsätta jobba i Bredäng, Sätra och Vårberg i tre år till. "När polisen inte är så synlig tror vi att egna ordningsvakter är det bästa sättet för att öka tryggheten hos invånarna men också för att bekämpa och förebygga brott", säger Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd. Foto: Sacharias Källdén

Här får Skärholmen vakter – i tre år till

Kommunala ordningsvakter kommer få fortsätta verka runt Bredäng, Sätra och Vårberg centrum i tre år till. "Det är platserna som är i störst behov av ordningsvakter", säger Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd.

  • Publicerad 12:44, 4 sep 2019

Stadens kommunala ordningsvakter får bara verka i så kallade LOV 3-områden som polisen beslutar om. Och nu står det klart att de kommer få fortsätta verka i områdena kring Bredäng, Sätra och Vårberg centrum i tre år till, fram till september 2022.

– Det är ett välkommet besked, säger Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd.

Det är ju begränsade områden som vakterna får verka i – gör de någon skillnad egentligen?

– De här platserna är inte slumpvis utvalda, utan det är platser där ordningsstörningar och otryggheten är större än i andra områden i Skärholmen, platser där behovet av ordningsvakter är som störst. Men vi är inte nöjda med det här, jag skulle gärna se att vakterna kunde finnas i hela Stockholm, men nu ser lagstiftningen ut som den gör – att vi måste söka tillstånd för varje område för sig, säger han.

Ska bli fler

I dag har staden runt 80 anställda ordningsvakter som är mobila över hela staden. Målet är att de ska bli 100 innan året är slut. I Skärholmens stadsdelsområde har vakterna patrullerat i ungefär ett år, men vilka effekter de har haft är svårt att säga, enligt Slottner – så lokal brottsstatistik för inte polisen.

– Men polisens bild av ordningsvakterna är att de är ett bra komplement till polisen och bidrar till att skapa tryggare stadsdelar. Sen så är det först nu som vi har steppat upp satsningen – i början av året var de 18 stycken och hade svårt att vara synliga, nu hoppas vi att de ska kunna göra en bättre och mer varaktig förändring.

Det senaste året har en intensiv debatt rasat om ordningsvakter, bland annat efter det uppmärksammade fallet där en gravid kvinna tvingades av från tunnelbanan och blev nedhållen av två vakter.

Hur säkerställer ni att det är rätt personer som jobbar som kommunala ordningsvakter?

– Vi är väldigt noga i rekryteringsprocessen med vilka vi anställer. Många har erfarenhet sedan tidigare och nästan alla väktarutbildning i grunden. Vi kollar också upp så att de inte har några tidigare anmälningar och hittills har inte en enda anmälan gjorts mot stadens ordningsvakter. Det är ingen garanti för att det inte kommer att ske, men det har börjat väldigt bra, säger Slottner.

Här får de kommunala ordningsvakterna verka

Bredäng: Området omkring Bredängstorget och båda centrumparkeringarna.

Sätra: Området omkring Sätra centrum.

Vårberg: Området omkring Vårberg centrum och delar av parkleken Vårgården.