Vid Bromstensvägen/Spångavägen planeras 200 lägenheter och en stor Coopbutik. Foto: Tengbom

Här får Spånga en ny matgigant – och 200 bostäder

En ny stor Coop-butik och 200 lägenheter är planen på den öde marken bredvid Lidl på Bromstensvägen. Efter flera förseningar kan detaljplanen snart klubbas.

  • Publicerad 16:27, 8 okt 2018

Det har gått åtta år sedan KF fastigheter köpte marken på Bromstensvägen i Spånga. Här planerar de öppna en ny Stora Coop och byggherren Magnolia bostad, som köpt byggrätterna under resans gång, ska förutom själva butiken bygga 200 lägenheter.

Då kan nya jättematbutiken öppna i Spånga

Projektet har försenats flera gånger på grund av utbyggnaden av Mälarbanan som tomten gränsar till – men nu rör det på sig.

Nästa vecka väntas politikerna i exploateringsnämnden fatta beslut om exploateringsavtal och i november ska detaljplanen upp i stadsbyggnadsnämnden.

– Det innebär att detaljplanen kan vinna laga kraft i december, förutsatt att ingen överklagar, säger Renoir Danyar, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Kan komma igång nästa år

På Magnolia bostad vill de sätta spaden i marken så snart som möjligt.

– När planen har antagits sätter vi igång så snart som möjligt. Det är vissa arbeten som ska synkas med Stockholms stad men vi tror att vi kan komma igång någon gång under nästa år, säger Henrik Meeths, affärsutvecklingschef på Magnolia bostad.

Tanken är att Coopbutiken ska öppna under 2021.

Om de 200 bostäderna blir hyreslägenheter eller bostadsrätter när de är klara är ännu inte bestämt.

– Vi jobbar med båda upplåtelseformerna. En blandning är inte uteslutet, säger Henrik Meeths.

Planerna för det nya kvarteret lever ännu

Så blir det

Det nya kvarteret är tänkt att bli butik i botten med butiksparkeringar och bostadsparkeringar.

Ovanpå byggs 200 lägenheter med grön innergård. Våningsantalet i bostadsdelen varierar mellan två och sju våningsplan.

Sex av lägenheterna ska bli LSS-boende.

Trevägskorsningen Spångavägen/Bromstensvägen blir en fyrvägskorsning för att kunder, boende och leverantörer i framtiden ska kunna köra in till butiken och det nya kvarteret.

Det ska också byggas en ny gång- och cykeltunnel under järnvägsspåren till andra sidan där Bromstensstaden ska växa fram.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt