Självkörande bussar ska börja trafikera Barkarbystaden-Akalla under 2020, men fyra femtedelar av resan kommer att rattas av en vanlig chaufför. Foto: Factory 35

Här får Stockholm fler självkörande bussar

De självkörande minibussarna rullar sedan i höstas fram i sakta mak i Barkarbystaden. Nu är planen att fullängdsbussar nästa år ska börja trafikera sträckan Barkarbystaden-Akalla. Men bara en del av linjen kommer att vara självkörande.

  • Publicerad 11:47, 21 feb 2019

Under 2020 är planen att två (delvis) självkörande elbussar ska börja trafikera Barkarbystaden-Akalla. De kommer att köra i separata bussfiler.

Nu intar förarlösa bussar Järfällas gator

Sträckan på fem kilometer ska ha fyra hållplatser, men bara en kilometer kommer att vara självkörande. Och likt minivarianterna som finns i Barkarbystaden kommer de alltid att ha personal ombord.

Oklar hastighet

Trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M), kallar pilotförsöket "Europaunikt".

– Det här är något som praktiskt taget tas från laboratoriet. Men vi gör inte det här bara för att prova en ny, häftig teknik, utan för att det är något som kan erbjuda resenärerna fler möjligheter, säger han till StockholmDirekt.

De mindre självkörande bussarna har ju haft en del framkomlighetsproblem, hur ska ni säkerställa att de här bussarna kommer rulla som de ska?

– Framkomlighet är viktigt för busstrafiken i stort, vare sig de är självkörande eller inte. Det ställer höga krav på väghållare som sköter snöröjning, det var ju till exempel inte lite snö utan hela drivor som störde de självkörande bussarna tidigare, säger Kristoffer Tamsons.

Vilken hastighet bussarna kommer att ha är oklart i nuläget. Pilotprojektet sker genom en överenskommelse mellan Järfälla kommun, SL och bussoperatören Nobina.

I december i år planeras också tre batteridrivna bussar i en BRT-linje, bus rapid transit, börja trafikera samma sträcka. Resan Barkarbystaden-Akalla beräknas med de bussarna ta sju minuter, och de kommer delvis köra i egna busskörfält.

Här kör SL:s nya förarlösa bussar

Folktomt på SL:s nya förarlösa bussar

Därför är Barkarbyvägen mystiskt avstängd

Stockholm Direkt