Konceptbild över framtida Eksätravägen som föreslås omvandlas till en sammanbindande lokalgata. Foto: Stockholm stad

Här får Stockholm helt nytt bostadsområde

1 100 nya bostäder, en F-9-skola och nya butikslokaler. Det är stadens plan för helt nya området Mälaräng. Redan nästa år väntas planen klubbas.

  • Publicerad 16:42, 17 okt 2017

Längs med Eksätra- och Slättgårdsvägen i gränslandet mellan Mälarhöjden, Bredäng och Västertorp har det länge funnits planer på att bygga ett alldeles nytt bostadsområde – Mälaräng. Tanken med området är att förbättra kopplingarna mellan de tre stadsdelarna.

– Det är såklart mycket frågor kvar att diskutera. Vi har tagit emot synpunkter på detaljplanen sedan 4 september och allt ska räknas in i arbetet, säger Joel Berring, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

4 000 bostäder totalt

Byggplanerna för Mälaräng är en del av pilotprojektet Fokus Skärholmen som startade 2015. Avsikten med projektet är att bygga minst 4 000 bostäder i stadsdelen.

– Att minska bostadsbristen och segregationen är målet med alla våra byggplaner. Stockholm behöver fler bostäder så är det ju, säger Joel Berring.

I Mälaräng räknar staden med att bygga 1 100 bostäder – hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. I detaljplanen finns även en förskola med åtta avdelningar och en F-9-skola med plats för 900 elever med. Och cirka 7 000 kvadratmeter yta är tänkt för butiker och centrumändamål i bottenvåningar.

Vad har ni fått för synpunkter hittills?

– Synpunkterna har mest handlat om förskola och skola, mycket handlar om elevantal på skolorna. Men som alltid, några tycker det är bra andra tycker det är mindre bra, säger Joel Berring och tillägger:

– Idag är det bara en trafikyta. Nu ska vi omvandla området kring Bredängs trafikplats till en funktionsblandad och levande stadsbebyggelse. Vi ska inte ta bort några grönområden, det är vägytor och vägsläntar som ska bort.

Synpunkter samlas

Nästa steg mot ett färdigställt Mälaräng är att alla synpunkter från medborgare, myndigheter och andra remissinstanser sammanställs och att en samrådsredogörelse presenteras. När det är klart ska förslaget för Mälaräng ställas ut för granskning.

– Sen är planen att ett antagande ska ske under andra kvartalet av 2018.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till den nuvarande detaljplanen Bredäng + Mälarhöjden= Mälaräng. Foto: Stockholm stad