Vision. En illustration över hur ombyggnaden av Norrtullsgatan är tänkt att bli. Foto: Illustration: Tyréns

Här får Vasastan nytt torg – del av gata byggs om

Norrtullsgatan mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan görs om till permanent torgyta. Det innebär att den blir helt bilfri och får en ny gestaltning.

  • Publicerad 11:50, 10 apr 2019

Delen av Norrtullsgatan mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan har tidigare varit sommargågata och nu senast vintergågata. Planen nu är att den ska bli permanent torgyta, vilket innebär att motorfordon kommer att vara helt förbjudna på platsen. Ett formellt beslut tas på trafiknämndens nästa möte den 25 april.

Gatan kommer att få ny möblering, nya träd, ny belysning och generös yta för gående längs båda fasaderna.

– Det finns flera skäl till att vi väljer den här platsen. I kvarteret passerar i princip lika mycket människor som på Biblioteksgatan. Sedan Citybanan öppnade har folk som går och cyklar här ökat jättemycket, därför känns det rimligt att göra om det till en gågata, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) och fortsätter:

– Vi gjorde ett försök att stänga av den här delen av gatan på sommaren, och sen på vintern, och det har fungerat utmärkt trafikmässigt. Det är helt enkelt en perfekt plats att permanenta.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Torgytan kommer att anläggas i betongplattor med inslag av återanvänd natursten och det byggs även en 2,5 meter bred dubbelriktad cykelbana som avgränsas med kantsten och nivåskillnad från den övriga torgytan.

Det befintliga övergångsstället över Karlbergsvägen mot Odenplan kommer även att breddas för att ge gående ökad framkomlighet. Budgeten för projektet är 5,2 miljoner och ombyggnaden kommer att ske under 2019. Något datum för invigning är finns inte i dag.

Framöver kan fler delar av Norrtullsgatan göras om.

– Ingenting är bestämt. Det är en lång gata men vi kommer att se över hur man kan disponera den, säger Daniel Helldén (MP).