BYGGE. I närheten av de två hemmen byggdes Karolinska sjukhuset. Foto: Solna stad/Bilderarkivet

Här fick blinda kvinnor en ny chans

  • Publicerad 19:23, 15 nov 2018

Barnen på det nya hemmet växte upp med mycket hårda regler.

I skuggan av Eugeniahemmet ligger det före detta ålderdomshemmet för blinda kvinnor, även kallat Blindhemmet.

Redan år 1887 bildades en förening, som hade till uppgift att skapa ett ålderdomshem för fattiga, blinda kvinnor. Initiativet till föreningen togs av prinsessan Eugenie. Hon var dotter till Oscar I och drottning Josefina.

Prinsessan föddes år 1830 och dog år 1889. Det var hon som lät bygga Eugeniahemmet, som nu ligger vid Karolinska sjukhuset.

Det började på våren år 1879, då prinsessan fick besök av en fru Ramsay från Vilhelmsro nära Jönköping. Hennes besök gällde alla de barn som var behäftade med olika obotliga sjukdomar och handikapp. Dessa barn kunde av olika anledningar inte få den vård som de behövde. Särskilt de barn som föddes utom äktenskapet. Då kallades dessa barn för oäktingar.

Fru Ramsay hade tagit till sig en del av dessa barn men hon behövde mer hjälp i sitt arbete. Därför vände hon sig till ”lidandets furstinna”, prinsessan Eugenie, för att få stöd och hjälp. Samma år, 1879, bildade prinsessan en så kallad ”fruntimmersförening”, för att hjälpa dessa barn i nöd och armod. Föreningens officiella namn var ”Sällskapet Eugeniahemmet”.

Det ordnades en basar för detta ändamål som inbringade cirka 30 000 kronor. En mycket stor summa för tiden. Dessa medel blev en grundplåt till byggandet av Eugeniahemmet.

Från år 1882 till år 1886 vårdades det cirka 50 barn som verkligen behövde hjälp. Detta började i ett hus i Sundbyberg, som kallades för Annexet. Styrelsen för föreningen beslutade år 1884 att bygga ett eget sjukhem, också kallat vanföreanstalt, till barnen.

Hemmet uppfördes på Norrbacka, som då låg i Solnaskogen. Snett upp till vänster från Stallmästaregården. Det nya hemmet skulle komma att ligga på den plats där Värdshuset Norrbacka hade legat. Det brann ner år 1882.

Barnen på det nya hemmet växte upp med mycket hårda regler och sträng disciplin. Nära Eugeniahemmet byggdes sedermera Blindhemmet, som invigdes år 1888. Det var Ekmans snickerier i Sundbyberg var entreprenör till bygget. Idag är blindhemmet ett Rehabhotell.

Senare byggdes Norrbackainstitutet, som invigdes år1935.

Runt Eugeniahemmet och de omkringliggande byggnaderna, växte senare Karolinska sjukhuset upp, mellan åren 1932–1940. Men det får bli en annan historia.

KVAR. Blindhemmet i dag. Foto: Magnus Persson

Stockholm Direkt