Här flyttas det in i Stockholm 2019

Det byggs för fullt i flera delar av stan. Här är några av de nyaste husen där folk börjar flytta in under 2019. Men alla byggprocesser har inte varit helt smärtfria.

  • Publicerad 16:20, 4 jan 2019

Tegnérs torn

En elvavåningsbyggnad med 42 hyresrätter vid Barnhusbron i hörnet av Tegnérgatan och Hälsobrunnsgatan. 39 lägenheter får balkong. Boende i närheten överklagade bygget, bland annat på grund av att det skulle ge skymd sikt, men överklagan avslogs av mark- och miljödomstolen i juli 2016 och överklagades inte vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Planen har även kritiserats av Stadsmuseet och Skönhetsrådet, bland annat på grund av höjden.

"Föreslagen nybyggnad i elva våningar riskerar att förminska och skymma de kulturhistoriskt värdefulla grannarna i kvarteret", skrev Stadsmuseet i sitt remissutlåtande 2015.

Byggherre är Svenska bostäder.

Tegeludden 16

Ett nytt sjuvåningshus med 114 bostadsrätter på Östhammarsgatan, Gärdet. Tidigare fanns ett kontorshus på platsen. Det blir två kommersiella lokaler i bottenplanet, men det är inte bestämt vilka aktörer som ska bedriva verksamhet där. Planerad inflyttning är satt till sommaren 2019.

Byggherre är Aros bostad.

Krillans krog

182 nya bostadsrätter och sju kommersiella lokaler i området kring Kristinebergs slott. Bostäderna är fördelade på tre huskroppar och har en tillhörande innergård. Projektet har stött på patrull. Två gånger stoppade länsstyrelsen planen. Men sedan man skärpt kraven på bullernivåerna både ute och inomhus – bland annat genom att ställa krav på skärmtak utomhus och stryka den från början planerade förskolan – så fick planen grönt ljus.

Första inflyttning sker i november 2019. Inflyttningen sker i etapper och avslutas i september 2020.

Byggherre är Bonava.

Svea symfoni (delar av Sveakvarteren)

103 bostadsrätter uppdelat på fyra trapphus i Sveakvarteren vid Kungliga Musikhögskolan. Bland annat kommer de boende ha tillgång till en 600 kvadratmeter stor bemannad lounge med tillhörande gym – för att "få extra guldkant på vardagen". Inflyttning någon gång under andra kvartalet 2019.

Byggherre är Veidekke bostad.

Etapp Brofästet, del av Norra Djurgårdsstaden. (Hjorthagen 1:3)

324 bostadsrätter och 130 hyresrätter i området som i norr avgränsas mot Husarvikens vatten och i söder mot gasverksområdet. I projektet finns flera olika byggherrar och arkitekter, bland dem Oscar Properties. I byggbolagets projekt kommer de boende ha tillgång till gemensamma terrasser och ett biorum i en av byggnaderna. I kvarteret planeras även för kafé, restaurang och kontor i bottenvåningarna.

I projektet ingår fyra stadsradhus, eller "town houses" i tre våningar med trädgårdar åt både norr och söder och med egen bastu och odlingsyta på taket.

Kvarteret Vågdalen i Hammarby sjöstad

Kvarteret markerar Hammarby Sjöstads östliga entré och Stockholms kommuns gräns mot Nacka.

Ett kvarter med 116 bostadsrätter och 113 hyresrätter och en förskola för cirka 70 barn. Bostadshusen får en gemensam gård. Dessutom bygger staden en sopsugterminal i området som är dimensionerad för att ta hand om avfall från cirka 3 000 hushåll.

Byggherrar är Stockholmshem och Bonava.

Godsvagnen Hammarby sjöstad

Nytt kvarter i västra Hammarby sjöstad

Drygt 320 bostadsrätter i västra Hammarby sjöstad, vid Heliosparken. Industribyggnader som omvandlats till bostäder, kommersiella lokaler och förskola. Del av en större detaljplan som totalt omfattar cirka 750 bostäder.

Byggherrar är The Village Sthlm AB och Skanska Sverige AB.

Rosenlundsparken. "Vi är själva nyinflyttade så vi är glada att det flyttar in folk." "Det är en storstad som måste få växa!" säger Jan-Ove och Ann-Cathrin Jansson. Foto: Elin Jonsson

Nytt kvarter i Rosenlundsparken

90 bostadsrätter i Rosenlundsparken byggs av JM. Hela kvarteret omfattar cirka 220 bostäder i flerbostadshus och sex avdelningar förskola. Resten av lägenheterna som byggs är hyresrätter signerade Stockholmshem.

I våras stod det klart att kostnaderna för hela projektet (inte JM:s del), som först beräknades kosta staden 72,5 miljoner kronor, skrevs upp rejält. Det hela blev 120 miljoner kronor dyrare och har en beräknad slutnota på drygt 192,5 miljoner kronor.

Huvudskälen till fördyringen är att markförhållandena visat sig vara mycket sämre än väntat och att bygget därför krävt mer omfattande grundarbeten.

Bostadsprojektet är en del av utvecklingen av hela området runt Rosenlundsparken, där den kritiserade utvecklingen av Kvarteret Linjalen som bland annat ska få en ny stor Ica-butik, pågår parallellt.