Några grus- och stenhögar är allt som återstår av industriområdet längs Tappströmskanalen. Foto: Daniel Cannervik

Här ges plats för hundratals bostäder

Den första delen av industriområdet har nu jämnats helt med marken. Nästa år kan nya bostadsområdet Ekerö strand börja byggas.

  • Publicerad 07:52, 8 okt 2018

Byggstart nästa år

Den första etappen i projektet Ekerö strand ska enligt planerna påbörjas andra kvartalet 2019. Om alla planer håller tidsmässigt ska första inflytt kunna ske under det tredje kvartalet 2021. Byggjätten Skanska är entreprenör för bygget.

480

Så många lägenheter ska byggas i projektet. Av dem är 70-80 hyresrätter. Dessutom ska det finnas en nybyggd förskola på området. Detaljplanen vann laga kraft den 3 april i år.

Projektering pågår

– Vi har påbörjat projektering, det pågår för fullt för VA och de vägar som ska byggas. Vi hoppas kunna gå ut med en upphandling för de vägar som ska byggas, det blir några lokalgator. Projektering pågår för den första etappen, säger Jonas Orring, kommunens teknik- och exploateringschef.

2026

Då väntas hela projektet stå klart och alla lägenheterna inflyttningsklara.

11,5

Så många hektar stort är området, enligt kommunens planbeskrivning. Av den ytan består 2,1 hektar av vatten.

Kommunen väntar på domstolsbeslut

En del av projektet är att göra en strandpromenad i området. För detta krävs muddring vid Tappströmskanalen. Ärendet ligger i dagsläget hos mark- och miljödomstolen som ska besluta om ett tillstånd.

Ekerö kommun hoppas på ett godkännande till andra kvartalet 2019 och att då kunna börja bygga den delen 2020.

Senaste numret

Gilla oss på Facebook

Stockholm Direkt