Visionsbild. 75 procent av de drygt 200 lägenheter som Småa bygger i Barkarbystaden ska bli hyresrätter. Foto: Småa & Storesund Arkitekter

Här görs bostadsrätter om till hyresrätter

Två bostadsbolag gör om sina planerade bostadsrätter i Barkarbystaden till hyresrätter. Orsaken? Utbudet på bostadsrätter i området överstiger efterfrågan.

  • Publicerad 16:35, 11 dec 2017

Under hösten har rapport efter rapport kommit om en svajig bostadsmarknad där priserna sjunker och allt färre kommer på lägenhetsvisningar.

Nu tänker två bostadsbolag som planerar att bygga bostadsrätter i Barkarbystaden om. 75 procent av de drygt 200 lägenheter som företaget Småa AB ska bygga blir hyresrätter.

Det är en överenskommelse som gjorts mellan Järfälla kommun och Småa, vilket enligt bolaget är en "naturlig anpassning till efterfrågan och marknadsläge".

Och Småa är inte ensamma. Även Brabos planerade bostadsrättsprojekt Six görs om till hyresrätter, även det enligt överenskommelse med kommunen. Av 138 lägenheter blir 100 hyresrätter, rapporterar tidningen Fastighetsvärlden.

– Vi har gjort det valbart för Brabo och Småa att bygga hyresrätter, och det är för att kunna parera utvecklingen på bostadsmarknaden, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla till StockholmDirekt.

Skulle de inte ha byggt annars?

– Det finns väl risk för det, säger Emelie Grind.

Betalar mindre

Hon säger att bolagen sannolikt kommer att bygga en kombination av bostadsrätter och hyresrätter och att de står fast vid sina ursprungliga anbud för marken där det blir bostadsrätter. Däremot betalar de mindre där det blir hyresrätter.

Men den borgerliga oppositionen (M, L, KD) i Järfälla reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag om ändrad upplåtelseform för Småa och Brabo. De är oroade över att fler bostadsprojekt kommer att gå samma väg, vilket utöver minskade markintäkter "kommer att leda till en helt annan fördelning av boendeformer i Barkarbystaden" skriver de i reservationen.

Ska bygga 14 000 bostäder

Förra veckan klubbade kommunstyrelsen detaljplaner för etapp två och tre i Barkarbystaden, där det sammanlagt är tänkt att byggas runt 6000 bostäder. Järfälla har förbundit sig att bygga 14 000 bostäder inom tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Och Emelie Grind menar att kommunen kommer att kunna behålla byggtakten, trots läget på marknaden.

– Vi har tagit fram väldigt långsiktiga planer. Etapp två och tre kommer att byggas under en period på cirka 15 år. Nu är utmaningen hur vi ska bygga. Det kan bli så att det blir lite färre flerbostadshus med bostadsrätter, och i stället mer stadsradhus och hyreslägenheter. Men det är en politisk fråga, säger Emelie Grind.

Etapp två bantas rejält

I detaljplanen för andra etappen har man minskat antalet bostäder med 400-500 jämfört med det ursprungliga planen. Det har dock ingenting med lägenhetspriser att göra utan handlar om vattenhantering. I stället för ett antal kvarter närmast Kyrkparken ska där anläggas en dagvattenpark.

Det är dels för att ha beredskap för översvämningar i Bällstaån, dels för att kunna rena vattnet i ån innan det rinner vidare mot Stockholm.

Stockholm Direkt