Här hanteras stenmassorna från Lovö

Från Lovö åker lastbilarna just nu i skytteltrafik med stenblock norrut på Munsö. Men vart tar de vägen? Här på Jehanders grustäkt hanteras flera tusen ton sten om dagen.

  • Publicerad 01:15, 9 nov 2019

Kommunikationen är viktig så att vi lever upp till det vi ska göra.

Företaget Jehander kommer att ta emot uppemot fem miljoner ton bergmassor till sin anläggning vid Löten på Munsö, från tunnelsprängningarna på Lovö. Och har tillstånd för ytterligare tre miljoner ton.

Tusentals ton varje dag – i flera år. Vidden av uppdraget är nästan svår att greppa.

Till Löten körs merparten av stenen från Lovö. De första fartygen gick i februari förra året.

Egentligen ska alla transporter gå sjövägen, med fyra fartyg per dygn. Men efter att huvudentreprenören Lovön samverkan petades från tunnelbygget i våras valde Trafikverket att riva transportbandet till Lovös södra hamn. Nu byggs ett nytt band och tills början av nästa år görs en stor del av transporterna med ett 30-tal bilar per dygn på Ekerövägen.

De stenmassor som fraktas med bil vägs och tippas när de kommer fram till grustäkten på Munsö, men än så länge läggs de på hög.

– Den stenen är inte krossad utan bara sprängd och vår anläggning kan inte tvätta den. Vi måste krossa den först, säger Olle Groth, driftsledare i Löten.

Stenmassorna bildar enorma högar och för tankarna till ett månlandskap.

– Vi lagrar den tills vi ser att vi har behov av den, då kommer vi att knacka ner den, säger Per Åsander, platschef på anläggningen.

En fartygslast om dagen går dock från den norra hamnen på Lovö. Den stenen krossas innan den når Löten. Men alla sprängmassor innehåller kväverester och måste tvättas noggrant innan de kan säljas vidare som betonggrus.

– En del av gruset går även tillbaka till Lovö där det behövs för vägbygge och annat, säger Per Åsander.

Att rena de fartygsfraktade massorna från kväve tar ungefär två år. Efter tvätt läggs stenmaterialet på lagring för att kvävet ska reduceras ytterligare. Tvättvattnet måste sedan passera flera dammar och tre intilliggande våtmarker, allt med naturlig självavrinning, innan det slutligen kan rinna ut i Mälaren som filtrerat vatten.

Tillverkar betonggrus

Lötenanläggningens huvudsyssla är att tillverka betonggrus till företaget Betongindustris anläggningar runt om i Stockholm, vanligtvis genom egen produktion. Men för tillfället har ungefär hälften av verksamheten på Löten med Förbifart Stockholm att göra.

– Just nu är det lugnt, med tre personer inblandade. Tidigare var de sex som jobbade i skift. Jag hoppas att vi kommer igång med det igen så snart som möjligt, säger Åsander.

Buller från anläggningen var en viktig fråga inför hanteringen av massorna från Förbifart Stockholm (se faktarutan). De närmaste grannarna på nordvästra Färingsö bor på simavstånd från anläggningen och riskerar att påverkas mycket om inte allt görs på rätt sätt.

– Vi har en mätare hos vår närmaste granne på andra sidan viken. Han ringer mig direkt om det är något. Det är bra att ha den dialogen, så att vi lever upp till det vi sagt att vi ska göra, säger Per Åsander.

Efter MälaröDirekts besök på Löten meddelade Trafikverket att Förbifart Stockholm väntas bli fyra år försenad och tre miljarder dyrare.

Godkänt i domstol

Boende och berörda på nordöstra Munsö och nordvästra Färingsö har tidigare opponerat sig mot Jehanders hantering av bergmassor och överklagade Trafikverkets tilldelning.

Klagomålen gällde miljöpåverkan och ökat buller och att verksamheten kommer att pågå under lång tid.

Under första kvartalet 2016 beslutade dock såväl mark- och miljödomstolen som mark- och miljööverdomstolen att verksamheten skulle tillåtas.

Även den sistnämnda domen överklagades, men Högsta domstolen valde att inte ge prövningstillstånd.

Slottet sätter p för Lovöbornas parkering

Nyheter Nya hyresgäster ska använda parkeringsplatserna Ända sedan parkeringen på Karusellplan blev avgiftsbelagd har runt 15 Lovöbor kunnat parkera vid Kungsgården istället. Men nu tar slottsförvaltningen bort den möjligheten.tisdag 25/2 16:28

Fler förseningar för rondell vid Svanhagen

Nyheter Nya budet för olycksdrabbade korsningen Det är över två år sedan planen för en rondell vid Svanhagen vann laga kraft. Nu står det klart att byggstarten är framflyttad ytterligare ett år. Först i början av 2021 tror Trafikverket att bygget...tisdag 25/2 11:50

Vattenläcka gav slukhål vid Kanton

Nyheter Skapade ett tomrum under asfalten Ett vattenläcka skapade ett slukhål på Ekerövägen i söndagsnatt. "Det är klart att det blir ett stresspåslag", säger Niklas Krämer som var på plats på natten.måndag 24/2 16:05