Sträng men bra. ”Våra lärare är stränga på ett bra sätt”, säger Federico Privitera i 9B. Foto: Claudio Britos

Här har mobilförbud och ordning höjt betygen

För andra året i rad höjer Huddinges niondeklassare sina resultat. Trångsundsskolan är det starkast lysande exemplet. Där är det ordning och reda och mobilförbud som ligger bakom framgången. I alla fall om man tror skolans rektor.

  • Publicerad 18:49, 3 okt 2018

Huddinges elever får allt bättre snittbetyg och allt fler klarar behörigheten till gymnasiet. Trångsundsskolan är den skola där resultaten har ökat mest.

Läsåret 2016/2017 hade skolan tredje lägst resultat i kommunen med 214 i snittbetyg och 67,5 procent av eleverna som klarade godkänt i alla ämnen. Niorna som gick ut i våras fick i snitt 237,6 i betyg och 84,7 klarade godkänt i alla ämnen.

– Jag är jätteglad såklart. Studieron har blivit bättre och att vi har styrt upp hur undervisningen ska bedrivas, säger Alexandra Panagiotidou, rektor på skolan.

När hon tog över som rektor på skolan för ungefär två år sedan hade skolan precis fått ett besök från Skolinspektionen och hade fått underkänt på sex punkter. De satte direkt in åtgärder för att öka tryggheten och inte minst för att skapa ordning i klassrummen.

Arbetet de påbörjade då är det som ger resultat nu, tror rektorn.

– Vi har ett mycket bättre fokus på kunskapsmålen än tidigare. Vi har bland annat arbetat med Huddinge kommuns pedagogiska plattform där det kollegialt lärandet och studiero varit i fokus. Vi har också satt upp begränsningar för enkäter utifrån, besök från organisationer och liknande som kan störa det fokuset.

Men viktigast är arbetet i klassrummet, påpekar hon.

När klockan slår 08.00 en tidig onsdagmorgon välkomnar matteläraren Mats Danielsson klass 9B med en powerpoint. På tavlan projiceras sju uppradade punkter under rubriken "Att kunna till matteprovet v. 41".

Som en del av arbetet med att skapa studiero i trångsundsskolan har en tydlig lektionsstruktur inrättats som alla lärare ska följa. Varje lektion ska ha en inledning där målen med dagens lektion presenteras och ett avslut där läraren till exempel pratar om nästa lektion.

Två som uppskattar tydligheten är Hanna Nordenby och Elvira Larsson.

Skönt utan strul. Eleverna i 9B uppskattar tydliga lärare. Foto: Claudio Britos

– Det blir mindre rörigt, säger Elvira Larsson.

– Det är klart det är skillnad mellan olika lärare, men alla lärare brukar skriva upp på tavlan . Vår svenskalärare brukar alltid skriva upp sakerna vi ska lära oss under en lektion i prioritetsordning och sedan stryka dem allt eftersom, säger Hanna Nordenby.

Mobilförbud på rasten

Skolan har också förbjudit mobiltelefoner under lektionstid för att minska störningsmoment. Högstadieeleverna får ha med sig mobiltelefonen men inte använda den under lektionstid medan låg- och mellanstadieeleverna inte ens får använda den på rasterna.

– Koncentrationen ökar när det inte vibrerar hela tiden. Förbudet på låg- och mellanstadiet har lett till att barnen leker mer med varandra. Tidigare satt de och spelade på rasterna.

Tydligheten och kontinuiteten från hela lärarkåren gemensamt är något Alexandra Panagiotidou återkommer till. "Ensam är det svårt att genomföra förändringar", som hon säger.

Under klass 9B:s mattelektion ser man ändå några som pillar med mobilen när läraren vänder ryggen till. Några av de verkar inte veta att det råder mobilförbud på lektionen.

– Vissa lärare är hårdare än andra. Men vi får ju egentligen inte använda dem på lektionen, medger Hanna Nordenby.

Laget före jaget. Alexandra Panagiotidou och Karin Andersson vill skapa studiero genom färdiga lektionsmallar. Foto: Claudio Britos

Niornas betyg blir bättre

Betyg för samtliga skolor i Huddinge (friskolor och kommunala):

2017/2018

Snittbetyg: 241,6
Andel behöriga till yrkesprogram: 90%
Andel med godkänt i alla ämnen: 82,7%

2016/2017

Snittbetyg: 237,7
Andel behöriga till yrkesprogram: 87,4%
Andel med godkänt i alla ämnen: 81,4%