Studsmattor och sittgrävskopor är två av de lekredskap som inte är tillåtna i hyresvärden SKB:s bestånd.

Här inför hyresvärden leksaksförbud på uteplatser

Information om vilka leksaker som är tillåtna på uteplatser upprör boende på Älvdalsvägen i Hässelby. Hinkar och spadar går an, men studsmattor och lekhus är inte okej.

  • Publicerad 15:55, 29 jun 2020

I Hässelby villastad, har Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, ett gäng flerfamiljshus, med lite gemensamma gårdar och egna tomter.

En privat studsmatta på en uteplats fick SKB att gå ut med ett brev till sina hyresgäster vid Älvdalsvägen. Där fanns information om vilka lekredskap som är tillåtna i deras fastigheter, något som Hem & Hyra var först att skriva om.

I brevet står att bara lekredskap som har satts ut av SKB är tillåtna. "Med detta brev måste vi därför be er att ta bort de privata lekredskap som, i all välmening, har ställts ut på gården och på uteplatserna", fortsätter brevet.

Brevet fick flera boende att reagera.

– När SKB ger sig in i och talar om vad vi får göra och vilka leksaker vi får ha på vår egen tomt, då har man passerat någon sorts gräns, säger Per Hallberg, som bott på Älvdalsvägen i tio år.

Påminnelse vid behov

Men reglerna har alltid funnits, menar SKB. När hyresgäster skriver kontrakt får de en broschyr som bland annat innehåller information om vad som gäller för lekredskap.

Att det gick ut igen beror på att det fanns ett behov av ett förtydligande, menar Yvonne Edenmark Lilliedahl, kommunikationschef på SKB

– Vi följer Plan- och bygglagens regler för utemiljöer, och att förebygga olyckor i lekmiljö ingår i vårt ansvar, säger hon.

Är inte det föräldrarnas ansvar?

– Det är absolut deras ansvar också, men vi har ett ansvar som fastighetsägare och det måste vi ta. Självklart kan det här vara tråkigt för leksugna barn och föräldrar, men vi måste följa de regler som finns, säger hon.

Eftersom SKB inte kan utföra regelbundna säkerhetskontroller av de privata lekredskapen måste de därför bort.

"Borde kunna vara flexibel"

Hänvisningen till Plan- och bygglagen har inte Per Hallberg mycket till övers för.

– SKB är ett kooperativ där vi äger lägenheterna tillsammans, så man borde kunna vara mer flexibel och inte tolka lagen så hårt. I alla fall när det gäller de egna tomterna, säger han.

Reglerna gäller hela SKB:s bestånd med liknande fastigheter.

Otillåtna och tillåtna leksaker

Inte tillåtet:
Små lekhus
Studsmattor
Rutschkanor
Plastpooler
Sittgrävskopor

Tillåtet (i de sandlådor SKB satt ut):
Hinkar
Spadar
Småbilar
Sandformar