Lokaler. I ett stort bostadsprojekt längs Solnavägen planerar för flera olika lokaler för kafé och restaurang. Foto: Illustration BAU

Här kan 400 bostäder byggas längs Solnavägen

Nyligen godkändes detaljplanen för 400 lägenheter längs Solnavägen. Går allt enligt kommunens planer kan bygget inledas inom ett år.

  • Publicerad 16:14, 18 maj 2020

Normalt sett tar det ungefär 18 månader för ett sådant här projekt.

I flera år har Solna stad haft planer på att bygga nya lägenheter i kvarteret Banken vid Solnavägen. I planerna ingår 400 lägenheter, LSS-boende och flera lokaler i bottenplan ut mot Solnavägen, något vi tidigare har skrivit om.

Nyligen togs ett kliv framåt i processen i samband med att byggnadsnämnden godkände en detaljplan för området.

– Nu väntar vi på att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen. Då kan en bygglovsansökan göras i höst och om den går igenom skulle ett bygge kunna påbörjas sent i höst eller våren 2021, säger Torsten Svenonius (M), byggnadsnämndens ordförande.

Det planerade bygget ligger ovanpå parkeringsdäcket vid Solna centrum och sedan tidigare står det klart att det är Besqab som ska genomföra bygget.

Enligt Torstens Svenonius kan bygget ta ungefär ett och ett halvt år från det att det sätter igång.

– Normalt sett tar det ungefär 18 månader för ett sådant här projekt. Sedan är det lite speciella förutsättningar när det byggs ovanpå ett parkeringsdäck och skulle kunna ta lite längre tid, säger han.

Lägenheterna som ska byggas kommer att vara i varierande storlek och framför allt bostadsrätter.

– De nya kvarteren med 400 nya bostäder ger Solna centrum en tydligare stadskärna. Projektet bidrar samtidigt till Solnavägens förvandling från trafikled till en tät och levande stadsgata, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, Solna stad i ett pressmeddelande.

Plan. Inom det markerade området kan bostadsprojektet komma att byggas.

Kvarteret Banken

Planerna för projektet för kvarteret Banken har enligt Byrån för Arkitektur & Urbanism, BAU, pågått sedan 2016.

Det innehåller bostad för cirka 1 000 personer i omkring 400 lägenheter. Bostäderna som byggs är i genomsnitt åtta våningar plus en kungsvåning.

Planen är bygget ska göra Solnavägen till en stadsgata.

Källa: www.bau.se

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt