Vårby gård. Vårby är ett av de områden som snart väntas undantas från ebo. Foto: Claudio Britos

Här kan asylsökandes rätt att bosätta sig begränsas

Huddinge är en av de 32 kommuner som snart får möjlighet att inskränka asylsökandes rätt att bosätta sig i kommunen, som en del av nya ebo-lagen. Nu pekar kommunledningen ut tre områden.

  • Publicerad 17:09, 24 feb 2020

Ebo-lagen är Lagen om eget boende, och innebär att en asylsökande har rätt att bosätta sig på valfri plats under hela asylprocessen. Men den 1 juli börjar en ny lagändring gälla som låter vissa kommuner inskränka den rätten.

Lagändringen är en del av Januariavtalet och innebär att asylsökande som på eget initiativ bosätter sig i områden med särskilt svåra socioekonomiska utmaningar blir av med sin dagersättning.

Tre områden

Huddinge är en av de 32 kommuner i Sverige som regeringen valt att undanta från ebo. Enligt kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) kommer kommunledningen troligen inte att begära att hela Huddinge undantas, som vissa kommuner valt att göra. Däremot planerar kommunen att undanta vissa områden.

– Det lutar år att vi kommer att undanta Vårby, Flemingsberg och Skogås åtminstone. Det är de områden där vi har flest bosatta enligt ebo och det är viktigt att vi inte ökar segregationen i områdena, säger Daniel Dronjak (M).

– Tanken är att vi fattar beslut under april månad.

"Riskerar bli tandlös"

Men Daniel Dronjak är osäker på om lagändringen kommer att ha någon reell effekt. Dessutom befarar han att en person som blir av med sin statliga dagersättning i stället kan bli beroende av stöd från kommunen.

–  Jag är väldigt tveksam till om den här lagen kommer att få den effekt som lagstiftarna vill. Lagen riskerar att bli tandlös, säger han.

– Dagpenningen är ju ganska låg, men kommunen har ju ett ansvar enligt socialtjänstlagen. Ifall lika många bosätter sig i områdena ändå kan lagen i värsta fall leda till ökade kostnader för kommunen.

Huddinge kommun kommer årligen att kunna fatta nya beslut om inskränkningar i ebo-lagen.