Kommunen ska utreda om stranden längs Mälaren mellan Slagsta och Norsborg kan bli naturreservat. Foto: Kjell Landås/Pressbild

Här kan Botkyrka få ett nytt naturreservat

Kommunen ska utreda om ett område längs Mälarstranden i norra Norsborg ska bli naturreservat. – När vi har många utvecklingsplaner är det viktigt att skydda naturen för våra medborgare, säger Myrna Persson (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

  • Publicerad 10:17, 26 nov 2018

Området som kan bli ett skyddat naturreservat är en yta som sträcker sig från Slagsta i öster, längs Mälarstranden, och ut till Norsborgs spets. Både för naturen och Botkyrkabornas skull, menar Myrna Persson (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

– Det finns höga naturvärden här och är ett viktigt rekreationsområde för människor. När vi bygger tätt och har mycket utvecklingsplaner så är det viktigt att skydda de områdena så att våra medborgare får ta del av det, säger Myrna Persson, som säger att man hittat arter med viktiga biologiska värden i området.

Planer på fler reservat

Förslaget presenterades i den nya mittenkoalitionens budget förrförra veckan. Nu ska tjänstemännen utreda möjligheten att inrätta ett naturreservat på marken, som ägs av kommunen. Enligt Myrna Persson kan en sådan utredning ta cirka två år.

Rekreation. "När vi bygger tätt och har mycket utvecklingsplaner så är det viktigt att skydda de områdena så att våra medborgare får ta del av det", säger Myrna Persson (MP). Foto: Kjell Landås

Politiker. Myrna Persson (MP), miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande. Foto: Pressbild

Området som kan bli naturreservatet Mälarskogen. Foto: Botkyrka kommun

Om området blir ett naturreservat så är det tänkt att döpas till Mälarskogen.

Har ni några planer på att inrätta fler naturreservat?

– Ja, vi har planer på fler reservat, men det kommer att presenteras längre fram. Det här är först ut, säger Myrna Persson (MP).

"Hindrar utvecklingen"

Moderaterna är dock skeptiska till förslaget och tycker att det lägger krokben för kommunens utveckling, bland annat möjligheten att skapa sjönära, attraktiva bostadsområden.

– Vi moderater behöver se ett skarpt förslag kring inrättande av ett naturreservat i Norra Norsborg innan vi kan slutligt säga ja eller nej. Men – vår grundhållning är att vi inte ska inrätta fler naturreservat i kommunen, samt att vi vill skapa fler områden för sjönära boenden. Ett inrättande av ett naturreservat i det området skulle kunna innebära ett hinder för den ambitionen, säger Willy Viitala, vice ordförande i Moderaterna i Botkyrka.