Entré. Gräs och växtlighet planeras vid entrén. I förgrunden står busshållplatsen på Bällstavägen. Foto: Arkoo Arkitekter

Här kan Bromma få en ny bensinmack

I korsningen Ulvsundavägen/Bällstavägen finns det planer på att bygga en ny bensinmack. Om detaljplanen antas nästa år kan macken stå klar 2021.

  • Publicerad 11:55, 22 okt 2019

Planerna på att bygga en bensinmack, eller drivmedelsstation som det formellt heter, i Bällsta har funnits sedan flera år tillbaka. I november 2015 markanvisades företaget OKQ8 till platsen norr om Bällstavägen, i korsningen Ulvsundavägen.

Detta till följd av att OKQ8 behövde flytta från Katarinavägen i och med ombyggnationen av Slussen.

Men sedan dess har planeringen av Solvallastaden pågått, där 1500 till 2000 bostäder och en skola ska få plats, vilket innebar att mackens position behövde omplaceras.

Dags för nästa steg i Solvallastaden

Den nya detaljplanen innebär att att bensinmacken istället ska att byggas på södra sidan av Bällstavägen i nära anslutning till bron vid Ulvsundavägen. Förhoppningen är att den nya placeringen ska underlätta den fortsatta planeringen av Solvallastaden.

Just nu huserar Swedavia i en fastighet i anslutning till det aktuella området. De ska flytta ut senast sista december i år, och marken ska saneras.

Väg och cykelbana justeras

När tvärbanan väl är på plats kommer den i sin tur gå öster om bensinmacken. Dock har detta lett till att gång- och cykelbanan vid Bällstavägen måste justeras.

– Det blir som en ramp upp från Ulvsundavägen mot Bällstavägen, säger Tony Andersson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Grönt ljus för tvärbana längs Ulvsundavägen

Bensinmacken ska ha både butik och tvätthall, och ha plats för hyrbilar, bilpooler och laddplatser till elbilar. Man ska även se över möjligheten att anlägga en sopsugsanläggning, som kan kopplas till Solvallastaden.

Tanken är att in- och utfart till stationen ska ske via Nimbusvägen. Men för att två större bilar ska kunna mötas, måste korsningen vid Bällstavägen byggas om.

– Det innebär en breddning av Nimbusvägen vid den östra sidan, med 2,5 meter, säger Tony Andersson.

Detaljplanen för macken var ute på samråd i vintras, och våren 2020 ska den upp i stadsbyggnadsnämnden.

– Förutsett att den antas, behövs det sedan att bygglov beviljas. Att bygga drivmedelsstationen tar ungefär ett halvår, så första halvåret 2021 kan det vara byggdags, säger Tony Andersson.

Vision. Så här är bensinstation tänkt att se ut längs med Bällstavägen österut vid korsningen Nimbusvägen. Foto: Arkoo Arkitekter