Här kan du läsa på om det gamla Stockholm

Liljeholmskajen har fått tillökning med stadsarkivet, en guldgruva för den som vill grotta ner sig i stadens gamla kartor och ritningar.

  • Publicerad 19:30, 17 apr 2019

Vi har tidigare skrivit om stadsarkivets flytt in i nya lokaler vid Liljeholmskajen, i Vin & Sprits gamla lokaler. Stadsarkivet är den myndighet som samlar och bevarar information om staden och tillgängliggör den för allmänheten.

Hit kan man komma om man vill söka i arkiv som berör Stockholms stadsbebyggelse.

– Här sker parallell verksamhet till arkivet på Kungsklippan. Här fokuserar vi också på bebyggelsekartor och bebyggelseutveckling från 1700-talet och framåt, medan på Kungsklippan fokuserar man mest på personhistoria, även om viss sådan kan finnas här, säger utvecklingschefen med inriktning på logistik på stadsarkivet Gabriel Marawgeh.

Sorterad oreda

Arkivet smygöppnade i förra veckan, trots att man ännu inte har flyttat alla de 50 000 hyllmeter arkiv och tre miljoner kartor och ritningar som ska inhysas i arkivet vid Liljeholmskajen.

– Vi är skyldiga inom tryckfrihetsförordningen att skyndsamt lämna ut handlingar, och då kan vi inte ha stängt för länge, därför smygöppnade vi. Men den 10 juni ska vi öppna på riktigt, och då ska alla handlingar vara på plats, säger Gabriel Marawgeh.

Men flyttröra förekommer. Många dokument har inte fått komma till sin rätta plats, och många förvaringsytor ligger tomma. Men allt är i sin ordning.

När allt material är flyttat till Liljeholmskajen, kommer man fortfarande kunna ta emot 30 000 hyllmeter arkiv och två miljoner kartor och ritningar. Totalt har har man plats för 80 000 hyllmeter arkiv och fem miljoner kartor och ritningar.

Vilken är den mest intressanta handlingen i arkivet?

– Alla handlingar är unika. Alla har en historia och det finns bara ett exemplar av dem. Jag tycker att de som är knutna till personer är mest intressanta, en personhistoria, säger Gabriel Marawgeh.

Stadsbebbyggelse. Stadsarkivet har fått nya lokaler vid Liljeholmskajen. Här fokuserar man på stadsbebyggelse och ritningar. Foto: Jannie Flodman

Fika och öppettider.

På stadsarkivet finns plats för fika i ett kafé/lounge. Framöver kommer det att finnas kaffe- och varuautomater.

Öppettider:

Måndag: Stängt.
Tisdag: 10-16.
Onsdag: 10-16.
Torsdag: 12-19.
Fredag: 10-15.
Lördag: Stängt.
Söndag: Stängt.

Arkivarie. Gabriel Marawgeh är utvecklingschef med inriktning på logistik på stadsarkivet. Foto: Jannie Flodman