Region Stockholm utreder en ny brygga och hållplats i Gamla stan. Foto: Linda Gren

Här kan innerstaden få ny pendelbåtsbrygga

Pendelbåtarna kan få en ny hållplats i framtiden. Nu utreds en brygga i Gamla stan.

  • Publicerad 16:51, 15 apr 2019

En ny brygga för pendelbåtar vid Gamla stan har tidigare framförts som en tänkbar framtida hållplats. Men nu utreds förslaget skarpt av Region Stockholm. De ser regelbundet över kollektivtrafiken och i utredningen som rör trafikåret 2020 undersöks nu möjligheten att angöra en brygga vid ingången till Gamla stans tunnelbanestation.

Här kan Stockholm få nya pendelbåtslinjer

– Det vore helt fantastiskt om det gick att anlägga pendelbåtlinjen dikt an till tunnelbanesystemet. Det skulle ge de allra flesta resenärer möjlighet att komma rakt in på blodomloppet i innerstadens kollektivtrafik och tvärt om också göra att fler kan nyttja linjen från stan mot Mälaröarna, säger Gustav Hemming.

Viss problematik finns dock i dagsläget då uppgången är "åldrad och har en utmanande nivåskillnad", enligt Hemming. Vad en ny hållplats i Gamla stan skulle innebära för dagens närliggande hållplats vid Klara Mälarstrand är för tidigt att säga enligt Hemming.

– Vi har inte tagit ställning i den frågan. Det är något vi får titta på. Det är klart att varje hållplats innebär någon liten tid för extra tilläggning. Men det är klart att det kan finnas nyttor med att ha flera målpunkter i innerstaden. Det är inte uteslutet att det kan bli anläggning vid båda målpunkterna.

Han ser utredningen som en långsiktig inriktning och tror i dagsläget inte att det kommer stå en ny brygga klar under 2020.