Planer. Vid Källtorpskolan kan en ny grundsärskola för högstadieelever inrättas. Foto: Mikael Andersson

Här kan Järfälla få ett särskolehögstadium

För att säkerställa att alla särskoleelever ska ha möjlighet att gå i en skola i kommunen, utreds nu möjligheten att inrätta en helt ny grundsärskola för högstadielever.

  • Publicerad 11:04, 15 apr 2020

Järfälla kommun saknar möjlighet att erbjuda alla särskoleelever en skolplats, vilket innebär att vissa av eleverna hamnar på skolor i andra kommuner.

I dagsläget är Björkebyskolan den enda högstadieskolan i Järfälla som har särskoleverksamhet. Men den är inte anpassad för elever med svårare kognitiva funktionsnedsättningar eller de som har ett större vårdbehov.

Därför föreslår barn- och ungdomsförvaltningen att en förstudie bör inledas kring en placering av en grundsärskola på Källtorpskolan.

"Drivit frågan länge"

Skolan skulle vara heltäckande, vilket innebär att elever erbjuds plats oavsett funktionsnedsättning och eventuellt vårdbehov.

– Vi har drivit den här frågan länge, och jag är otroligt glad för det här. Nu får man möjligheten att bli integrerad i en högstadieklass, och behöver inte gå i en skola tillsammans med barn i yngre åldrar, säger Nikoletta Jozsa (L),ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Tanken är att skolan ska inrättas i den befintliga byggnaden vid Källtorpskolan som kallas för annexet, där kulturskolan och socialförvaltningen idag har lokaler. Dessa kommer då behöva flytta.

Barn- och ungdomsnämnden ska den 16 april besluta om förslaget om grundskolan ska utredas. Om det blir verklighet skulle den kunna stå klar i årsskiftet 2022/2023 och ha plats för 30-35 barn i årskurs 7-9.

Grundsärskola

I Järfälla kommun finns det 79 elever inskrivna på grundsärskola varav 15 stycken går i skolan utanför kommunen.

Uppskattningsvis är kostnaden för elever som läser utanför kommunen cirka 8,8 miljoner kronor jämfört med en kostnad på cirka 5,8 miljoner kronor om samma elever läst inom kommunen.

Stockholm Direkt