Nytt. Det nya polishuset ska ge plats för fler polisanställda. Foto: Sacharias Källdén

Här kan Järfällas nya polishus byggas

I flera års tid har det varit tal om att Järfälla ska få ett nytt polishus som ligger mer centralt både för polisen och medborgarna. Nu ser det ut som att man hittat en lämplig plats.

  • Publicerad 10:34, 27 maj 2020

I dagsläget håller polisen till på Hästskovägen i Jakobsberg. Men nu meddelar Järfälla kommun och Polismyndigheten att man ska teckna ett avtal om att bygga ett nytt polishus i Barkarbystaden. Huset ska ge plats för ett ökat antal polisanställda, och innehålla bland annat kontor, reception, passenhet och träningsytor.

– Ett nytt polishus för ett ökat antal polisanställda i Barkarbystaden är ett mycket positivt tillskott för utvecklingen av Järfälla kommun. Det kommer att bidra till ökad trygghet och polisnärvaro, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Järfälla kan få nytt polishus

LÄS MER: Polisen i Jakobsberg letar nya lokaler

"Viktigt strategiskt läge"

Det nya polishuset kommer att vara 6000 kvadratmeter stort och beskrivs som ett viktigt strategiskt läge för Polismyndigheten med direkt anslutning till E18 och Veddestabron.

Lokalpolisområdeschefen Torgny Söderberg ser fram emot att flytta in. Att man befinner sig i Barkarbystaden kommer inte påverka förmågan att vara tillgänglig i det övriga lokalpolisområdet, menar han.

– I ett nytt polishus kommer vi kunna växa och ännu bättre bidra till en positiv utveckling i våra kommuner Järfälla och Upplands-Bro. Läget för det nya huset känns också spännande och nytt, säger Torgny Söderberg i pressmeddelandet.

Ärendet om avtalet tas upp för beslut i kommunstyrelsen i Järfälla den 1 juni.  

Enligt den preliminära tidsplanen ska det nya polishuset vara klart våren 2024.

På g. Det nya polishuset planeras byggas i Barkarbystaden. Foto: Järfälla kommun

Intentionsavtal

Avtalet är ett så kallat intentionsavtal, vilket innebär att Polismyndigheten, som själva inte får bygga eller äga fastigheter, efter beslut går ut med en konkurrensutsättning för att hitta en fastighetsägare som kan vara hyresvärd.

Inför byggnationen tecknar Polismyndigheten avtal med den utvalda parten och Järfälla kommun tecknar ett avtal om exploatering och överlåtelse av marken.

Stockholm Direkt