Stadsgata. Om allt går enligt plan är tanken att knyta ihop Akalla och Husby genom nya bostäder vid Finlandsgatan. Foto: Stockholms stad/Anna Wettergård

Här kan Järva få 1400 nya bostäder

Staden har tagit ytterligare ett steg i projektet Finlandsgatan, där en helt ny stadsgata med 1400 nya bostäder ska växa fram och bygga ihop Akalla med Husby. Om allt går enligt plan väntas byggstart till 2023.

  • Publicerad 12:18, 11 feb 2020

I slutet av januari gav kommunfullmäktige tummen upp till det planerade bygget vid Finlandsgatan, som ska knyta ihop Akalla och Husby, när de godkände inriktningsbeslutet för projektet.

– Det här innebär att vi har grönt ljus att fortsätta arbeta med projektet som det är tänkt, målet är att ta upp detaljplanen på samråd till sommaren, säger Tobias Gunnarsson, projektledare på exploateringsnämnden.

I dagsläget omges Finlandsgatan av kontorsbyggnader och skog, men om allt går enligt plan ska det tillkomma 1400 bostäder, nya verksamheter, skola, förskolor, gång- och cykelvägar samt upprustning av parker och grönområden. Av de nya lägenheterna planeras 575 bli hyresrätter och 825 bostadsrätter.

– Det ska bli en attraktiv och levande stadsgata som ska knyta ihop stadsdelarna, stärka sambanden och göra det lättare att röra sig och orientera sig i området, säger Tobias Gunnarsson.

Planerna för 1 400 bostäder i Akalla går framåt

Stor ökning av lägenheter

Huvuddelen av bostadsrätterna kommer att byggas i Husby, medan hyresrätterna i huvudsak planeras i Akalla.

Om projektet genomförs som det är tänkt kommer det innebära en ökning av bostäder i stadsdelarna med ungefär 15 procent. Av de lägenheter som planeras bli bostadsrätter är avsikten att 10-15 procent ska vara anpassade för äldre.

– Om allt går vägen tror vi att planen kan antas under våren 2022, och preliminär byggstart skulle bli någon gång under 2023, säger Tobias Gunnarsson.

Stockholm Direkt